12 października Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) powołała na stanowisko członka zarządu Grupy PGZ Dariusza Gwizdałę, dotychczasowego zastępcę szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), Pawła Solocha. Wyłonienie nowego członka zarządu spółki odbyło się w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Dariusz Gwizdała z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył studia na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz aplikację kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli / Zdjęcie: Polska Grupa Zbrojeniowa

Dariusz Gwizdała z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył studia na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz aplikację kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli / Zdjęcie: Polska Grupa Zbrojeniowa

 
Postępowanie kwalifikacyjne było prowadzone od 21 września, a oferty przyjmowano do 28 września. Rozmowy z kandydatami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu prowadzono od 1 października.

Dotychczasowy zarząd PGZ został wyłoniony 23 marca br. Weszli w jego skład Andrzej Kensbok jako prezes zarządu, Michał Pietrzyk jako wiceprezes zarządu oraz Hubert Stępniewicz jako członek zarządu (Nowy zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej, 2020-03-23).

Biografia
Dariusz Gwizdała (ur. 1971) z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz aplikację kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli (NIK).

Od roku 1998 do 2005 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) i w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy. W latach 2005-2006 był doradcą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). W 2006 został dyrektorem Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a w 2007 dyrektorem Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2007 ponownie został dyrektorem Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i funkcję tę sprawował do roku 2009, kiedy objął obowiązki zastępcy dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

W latach 2011-2015 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli. W sierpniu 2015 został wyznaczony na stanowisko dyrektora Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 1 listopada 2016 Prezydent RP Andrzej Duda powołał Dariusza Gwizdałę na stanowisko zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.