24 marca prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Andrzej Kensbok złożył rezygnację z pełnionej funkcji, natomiast Rada Nadzorcza Grupy odwołała pozostałych członków zarządu. Do pełnienia obowiązków prezesa zarządu spółki Rada Nadzorcza oddelegowała Bogdana Borkowskiego, zaś do pełnienia obowiązków wiceprezesa Pawła Olejnika. Zgodnie ze statutem spółki Rada Nadzorcza ogłosi w najbliższym czasie postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa, wiceprezesa i członka zarządu.

 

Andrzej Kensbok złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu PGZ, a Rada Nadzorcza Grupy odwołała pozostałych członków zarządu / Grafika: PGZ

Rezygnacja Andrzeja Kensboka jest związana z informacją opublikowaną dzień wcześniej przez spółkę KGHM Polska Miedź. Poinformowano, że od 16 kwietnia br. zostanie on wiceprezesem ds. finansowych spółki w XI kadencji jej zarządu. Oznaczało to konieczność złożenia rezygnacji z funkcji prezesa zarządu PGZ, którą pełnił od 23 marca 2020. Warto dodać, że Kensbok wraca tym samym do dolnośląskiego potentata wydobycia miedzi i srebra. Od lipca 2019 przez kilka miesięcy pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. projektów strategicznych w KGHM Polska Miedź oraz prezesa zarządu w KGHM International (Nowy zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej).

Pozostali odwołani z zarządu PGZ to wiceprezes Michał Pietrzyk (funkcję tą pełnił od 23 marca 2020) oraz członkowie zarządu Dariusz Gwizdała (funkcję tą pełnił od 12 października 2020) i Hubert Stępniewicz (funkcję tą pełnił od 23 marca 2020) (Nowy członek zarządu Grupy PGZ).

Dwa tygodnie przed rezygnacją Andrzeja Kensboka i odwołaniem zarządu, 12 marca sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Zbigniew Gryglas, został pozbawiony nadzoru nad Polską Grupą Zbrojeniową i zadanie to podlega teraz bezpośrednio ministrowi tego resortu, Jackowi Sasinowi. Sam resort sprawuje nadzór nad PGZ od grudnia 2019 (wcześniej, od końca 2015 nadzór sprawowało Ministerstwo Obrony Narodowej).

Tymczasowy prezes zarządu PGZ, Bogdan Borkowski jest prawnikiem, który w latach 1994-1998 był radnym, a następnie prezydentem Kielc. W lutym 2018 został powołany do Rady Nadzorczej PGZ. Z kolei tymczasowy wiceprezes, Paweł Olejnik, który także jest prawnikiem, również został powołany trzy lata temu do Rady Nadzorczej PGZ, a także został pełnomocnikiem MON ds. utworzenia Agencji Uzbrojenia.