Socjalistyczna Republika Wietnamu zakupi w Polsce sześć specjalistycznych jednostek ratowniczych (SAR). Projekt koordynowany przez Cenzin zakłada nie tylko sprzedaż statków ale również dokumentacji projektowej, wyposażenia oraz pakietów szkoleniowych dla wietnamskich stoczniowców. Wartość kontraktu jest wyceniana na około 840 mln zł (200 mln EUR).

Jednostki typu SAR są wysoko wyspecjalizowanymi statkami i okrętami ratowniczymi służącymi do prowadzenia działań w morskiej strefie odpowiedzialności danego kraju. Pozwalają na udzielenie pomocy medycznej, jak również prowadzenie długotrwałych działań poszukiwawczych w każdych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych /Zdjęcie: Remontowa Shipbuildnig

Jednostki typu SAR są wysoko wyspecjalizowanymi statkami i okrętami ratowniczymi służącymi do prowadzenia działań w morskiej strefie odpowiedzialności danego kraju. Pozwalają na udzielenie pomocy medycznej, jak również prowadzenie długotrwałych działań poszukiwawczych w każdych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych /Zdjęcie: Remontowa Shipbuildnig

Kontrakt, będący częścią szerszej ramowej umowy kredytowej,  podpisali 28.11.2017 r. w Hanoi Prezydent RP Andrzej Duda oraz Prezydent Wietnamu Trần Đại Quang. Zgodnie z porozumieniem pierwsze dwie jednostki zostaną zwodowane przez polskie stocznie, następnie kolejne  cztery zostaną przekazane w pakietach do złożenia w stoczni wskazanej przez zamawiającego w Wietnamie pod nadzorem polskich specjalistów (komponenty zostaną wyprodukowane w Polsce). Jeżeli strony dojdą do porozumienia prace nad pierwszą jednostką mogą rozpocząć się już w 2018. Szacuje się, że realizacja całego projektu zajmie 4 lata.

Zamówienie specjalistycznych jednostek SAR to efekt kilkuletnich negocjacji z Narodowym Komitetem Poszukiwawczo-Ratowniczym Wietnamu (National Committee for Search and Rescue – NCSR). Socjalistyczna Republika Wietnamu to kraj o linii brzegowej o długości 3444 km,  położony w pobliżu szlaków morskich łączący Chiny z Europą, Afryką i Bliskim Wschodem. Dlatego też aby zapewnić bezpieczeństwo żegludze morskiej w swojej strefie odpowiedzialności Wietnam musi dysponować liczną flota wyspecjalizowanych statków i okrętów ratowniczych.

Nie jest to pierwszy projekt Cenzinu w Wietnamie. Spółka jest również zaangażowana w projekt budowy zaplecza badawczego Uniwersytetu Morskiego w Hajfong. Wcześniej przedsiębiorstwo brało udział w przekazanie Marynarce Wojennej Algierii żaglowca szkolnego El-Mellah.