Przejdź do serwisu tematycznego

MSPO 2023: Kolejne umowy wykonawcze w programie Narew

Podczas XXXI MSPO w Kielcach, Agencja Uzbrojenia podpisała kolejne dwie umowy wykonawcze z Konsorcjum PGZ-Narew na pozyskanie przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu Narew.

5 września, pierwszego dnia XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2023 w Kielcach, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy zatwierdził kolejne umowy wykonawcze na pozyskanie przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu Narew.

Zdjęcie: Agencja Uzbrojenia via X

Przedmiotem dwóch umów, zawartych pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Konsorcjum PGZ-Narew w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa (lider), Huta Stalowa Wola, Jelcz, Mesko, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, PCO, PIT-Radwar, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, Wojskowe Zakłady Elektroniczne oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów jest dostawa kluczowych elementów systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu Narew, tj. w ramach pierwszej z nich – ponad tysiąca rakiet CAMM-ER oraz w ramach drugiej – 138 wyrzutni rakiet dostosowanych do współpracy z IBCS. Zakontraktowany został również transfer technologii zapewniający produkcję w Polsce zarówno pocisków rakietowych, jak i wyrzutni oraz szeroki pakiet szkoleniowy i logistyczny.

Umowy przewidują dostawy przedmiotowych elementów zestawów bateryjnych Narew od 2027 do 2035 roku. Stanowi to kontynuację podpisanej we wrześniu 2021 roku umowy ramowej, której celem było określenie warunków udzielania i realizacji zamówień wykonawczych w celu realizacji zamówienia na dostawę systemu Narew oraz późniejszych działań związanych z rozpoczęciem procesu dostaw wstępnych elementów systemu efektora celem przyśpieszenia osiągania zdolności bojowych w zakresie zwalczania zagrożeń powietrznych. Na mocy umowy z 14 kwietnia 2022 roku, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Konsorcjum PGZ-Narew, są pozyskiwane dwie jednostki ogniowe systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu Mała Narew. Pierwsza jednostka ogniowa już została dostarczona i obecnie pełni dyżur bojowy, natomiast druga jest na etapie finalizacji dostaw (Kolejna wyrzutnia iLauncher do systemu Mała Narew w Polsce).

Podstawowym zadaniem systemu Narew będzie zapewnienie osłony wojskom i obiektom w obszarze prowadzonych działań oraz bazom lotniczym, a także uzupełnienie systemu ognia przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu Wisła na małych wysokościach, prowadzenie działań w układzie narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym w każdych warunkach, w dzień i w nocy. Zestaw Narew przeznaczony będzie przede wszystkim do zwalczania pilotowanych środków napadu powietrznego, rakiet samosterujących oraz bezzałogowych statków powietrznych na małych wysokościach.

Budowa polskiego systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej we wszystkich jego warstwach, przede wszystkim w oparciu o rozpoczętą w marcu 2018 r. realizację programu Wisła, zawartą we wrześniu 2021 r. umowę ramową na realizację programu Narew, a także na podstawie podpisanej umowy wykonawczej w kwietniu 2022 r. na pozyskanie wstępnych elementów systemu efektora w ramach projektu Mała Narew oraz zawartych umów z marca i kwietnia br. dotyczących realizacji programu Pilica+, stanowi priorytet w obszarze modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP (Pierwsze strzelanie Małej Narwi, Pierwsza umowa wykonawcza w programie Narew, MSPO 2021: Umowy na modernizację Wojska Polskiego).

W skład zestawów Narew wejdą m.in.: pojazdy specjalne, kabiny operacyjne i kabiny kierowania walką, mobilne węzły łączności, sensory optoelektroniczne, rakiety oraz wyrzutnie rakiet, samochody transportowo-załadowcze, pakiety szkoleniowe i logistyczne oraz radary będące przedmiotem projektów rozwojowych, współfinansowanych w NCBR, w tym radar wielofunkcyjny kierowania ogniem Sajna, radar wstępnego wykrywania celów P-18PL i radary pasywnej lokacji PET/PCL.

Realizacja powyższych programów i pozyskane w ich ramach wyposażenia zapewni Siłom Zbrojnym RP nie tylko zdolności stanowiące odpowiedź na zagrożenia współczesnego i przyszłego pola walki, ale przełoży się również na interoperacyjność z innymi armiami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Program Narew jest największym i najbardziej złożonym programem modernizacyjnym w historii Sił Zbrojnych RP, o szacunkowej wartości sięgającej kilkudziesięciu miliardów złotych. Należy podkreślić, że jego głównym wykonawcą są spółki polskiego przemysłu obronnego dla których realizacja tego kontraktu stanowi szansę na ustanowienie nowych oraz rozwinięcie już posiadanych kompetencji w obszarze zaawansowanych systemów uzbrojenia. Okres realizacji oraz wolumen zamówień pozwolą ponadto zapewnić rozwój zdolności podmiotów zaangażowanych w realizację tego programu w całym cyklu życia systemu, tj. na etapach produkcji, dostaw, późniejszego serwisowania oraz modernizacji (Struktura polskiej obrony powietrznej).

Informacja prasowa

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

ANALIZA PODRÓŻ BEZ PASZPORTU

Stan polskiej obrony powietrznej

2023-06-01
X