Przejdź do serwisu tematycznego

Frontex: Nielegalna migracja do Europy w 2023

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) opublikowała statystyki dotyczące prób nielegalnego przekroczenia zewnętrznych granic UE w grudniu ub. r. oraz w całym 2023 roku.

Zgodnie z danymi opublikowanymi we wtorek, 16 stycznia br., przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) liczba prób nielegalnego przekroczenia zewnętrznych granic Unii Europejskiej w 2023 roku wzrosła o 17% w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła około 380 000. Jest to najwyższa suma za okres od 2016, zgodnie ze wstępnymi szacunkami i pokazuje stałą tendencję wzrostową od trzech lat (Nielegalna migracja do Europy w listopadzie 2023).

Zdjęcie i grafiki: Frontex

Środkowa część basenu Morza Śródziemnego pozostaje najbardziej aktywną trasą migracyjną do UE – w 2023 r. doszło w tym rejonie do 2 na 5 nielegalnych przekroczeń (41%), a następną była trasa przez Bałkany Zachodnie (26%) i wschodnią część basenu Morza Śródziemnego (16%).

Największy odsetek nielegalnych migrantów w ubiegłym roku stanowili Syryjczycy – odnotowano ponad 100 000 prób przekroczenia zewnętrznych granic UE przez osoby tej narodowości. Za nimi uplasowali się Gwinejczycy i Afgańczycy. Obywatele tych trzech państw stanowili 37% wszystkich narodowości wśród wszystkich odnotowanych przypadków. Zauważalny jest wzrost liczby migrantów z Afryki Zachodniej, którzy stanowili 47% wszystkich wykryć.

Z danych statystycznych wynika, że w zeszłym roku kobiety stanowiły 10% całkowitej liczby wszystkich nielegalnych migrantów, a dzieci kolejne 10%. Przy czym liczba małoletnich migrantów bez opieki wzrosła o 28% w porównaniu z rokiem poprzednim i w 2023 wyniosła ponad 20 000.

Zaprezentowane dzisiaj liczby pokazują zmieniające się wyzwania, przed którymi stoimy, zarządzając granicami zewnętrznymi UE – powiedział dyrektor wykonawczy Frontexu Hans Leijtens. Nadal angażujemy się w zapewnienie bezpieczeństwa i integralności granic UE. Równie istotne jest zajęcie się humanitarnymi aspektami migracji. Liczby te reprezentują nie tylko statystyki, ale także prawdziwych ludzi.

2500 funkcjonariuszy stałej służby i personelu Frontexu bierze udział w różnych operacjach wspierających państwa członkowskie i kraje sąsiadujące w ochronie granic zewnętrznych UE i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, takiej jak przemyt migrantów i handel ludźmi oraz terroryzm.

Środkowa część basenu Morza Śródziemnego pozostawała najbardziej aktywną trasą prowadzącą do UE w ubiegłym roku, a służby graniczne państw członkowskich zgłosiły łącznie 157 479 wykrytych przypadków (w samym grudniu 4742 przypadki i jest to wzrost o 49% w ujęciu miesięcznym w porównaniu z 2022). Większość zatrzymanych stanowili obywatele Gwinei, Tunezji i Wybrzeża Kości Słoniowej.

Na trasie wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w grudniu było 6290 prób bezprawnego przekroczenia granicy (60 073 w całym 2023 roku), czyli o 55% więcej niż rok wcześniej. Większość zatrzymanych stanowili obywatele Syrii, Afganistanu i Palestyny.

Na trasie zachodniej części basenu Morza Śródziemnego w grudniu było 1818 prób bezprawnego przekroczenia granicy (16 915 w całym 2023 roku), czyli o 12% więcej niż w porównaniu z rokiem ubiegłym. Większość zatrzymanych stanowili obywatele Maroka, Algierii i Syrii.

W 2023 na szlaku Bałkanów Zachodnich odnotowano największy roczny spadek wśród wszystkich głównych szlaków migracyjnych do UE o 31% (1091 przypadków w grudniu i 99 068 przypadków w całym roku), w dużej mierze ze względu na bardziej rygorystyczną politykę wizową. Większość zatrzymanych stanowili obywatele Syrii, Turcji i Afganistanu.

Na trasie z Afryki Zachodniej w grudniu były 4973 próby bezprawnego przekroczenia granicy (40 403 od początku 2023 roku), czyli o 161% więcej niż rok wcześniej. Większość zatrzymanych stanowili obywatele Senegalu, Maroka i Mali.

Liczba nielegalnych przepraw przez Kanał La Manche w kierunku Wielkiej Brytanii w grudniu wyniosła 3308, co daje łączną liczbę od początku 2023 roku na 62 047, czyli o 12% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Większość zatrzymanych stanowili obywatele Afganistanu, Iraku i Syrii.

Na koniec warto dodać, że w przypadku wschodniej granicy UE (Polski, Litwy i Łotwy z Białorusią i Polski z Ukrainą), w grudniu odnotowano 94 próby naruszenia, a w okresie styczeń-grudzień łącznie 5608. Jest to spadek o 12% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Większość zatrzymanych stanowili obywatele Ukrainy, Afganistanu i Syrii.

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X