14 sierpnia spółka MBDA Deutschland poinformowała, że w ramach konsorcjum joint venture z amerykańską Lockheed Martin, złożono niemieckiemu urzędowi do spraw zakupów obronnych Bundeswehry BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) zaktualizowaną ofertę w programie systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej TLVS (Taktisches Luftverteidigungssystem).

Decyzję o przyspieszeniu prac nad programem TLVS podjęto w 2015, głównie w efekcie rosyjskich działań zbrojnych na wschodzie Ukrainy. Będzie oparty o sieciocentryczne rozwiązania systemu MEADS, oferujące możliwość integracji kolejnych sensorów i efektorów na zasadzie plug-and-fight. W jego skład wejdzie prawdopodobnie także wielofunkcyjny radar kontroli ognia MFCR (Multifunction Fire Control Radar) i pociski rakietowe krótkiego zasięgu Diehl IRIS-T SL  o zasięgu do 40 km i pułapie do 20 km / Zdjęcie: MBDA Deutschland

Decyzję o przyspieszeniu prac nad programem TLVS podjęto w 2015, głównie w efekcie rosyjskich działań zbrojnych na wschodzie Ukrainy. Będzie oparty o sieciocentryczne rozwiązania systemu MEADS, oferujące możliwość integracji kolejnych sensorów i efektorów na zasadzie plug-and-fight. W jego skład wejdzie prawdopodobnie także wielofunkcyjny radar kontroli ognia MFCR (Multifunction Fire Control Radar) i pociski rakietowe krótkiego zasięgu Diehl IRIS-T SL o zasięgu do 40 km i pułapie do 20 km / Zdjęcie: MBDA Deutschland

Pierwotna oferta została przesłana 24 czerwca 2019. Określała wstępny, 4-etapowy plan rozwoju systemu MEADS (Medium Extended Air Defense System), obejmujący opracowanie, integrację, testy i dostawy przyszłego niemieckiego systemu obrony powietrznej średniego zasięgu.

Thomas Gottschild, dyrektor zarządzający MBDA Deutschland powiedział, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy konsorcjum poczyniło postępy w dalszym uszczegółowieniu harmonogramu programu, odpowiednich specyfikacji taktyczno-technicznych i symulacji wydajności całego systemu. W ten sposób zredukowano ryzyko związane z przyszłym kontraktem na dostawy systemu.

Dodał, że wśród podwykonawców konsorcjum znalazło się ponad 80 podmiotów (głównie małych i średnich przedsiębiorstw), zatrudniających łącznie ponad 6000 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, większość zatrudnionych na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Podwykonawcy zajmą się przede wszystkim kwestiami inżynierii systemów, cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji oraz technologii radarowych, optycznych i elektrycznych.

Pierwotnie, BAAINBw oczekiwało, że zawarcie umowy na produkcję i dostawy baterii systemu obrony powietrznej nowej generacji nastąpi w 2019, a wejście do służby w 2025. Początkowe szacunki wynosiły ok. 4 mld EUR (17,6 mld zł), ale prawdopodobnie będą wyższe o kilka miliardów euro.

W międzyczasie modernizację do poziomu PAC-3+ przejdą obecnie eksploatowane przez wojska lotnicze (Luftwaffe) zestawy MIM-104 Patriot PAC-3. Dzięki temu zostaną utrzymane w linii co najmniej do 2030, co pozwoli na przeprowadzenie stopniowego przejścia na TLVS (Niemcy modernizują Patrioty, 2019-06-29).

Zestawy TLVS trafią do 1. Skrzydła Obrony Powietrznej Schleswig-Holstein Luftwaffe, złożonego z czterech Grup: 21. w Sanitz, 24. w Bad Sülze, 26. w Husum i 61. Todendorf, gdzie obecnie wykorzystywane są Patrioty. Głównym orężem systemu będą rakietowe pociski przechwytujące Patriot Advanced Capability 3 Missiles Segment Enhanced (PAC-3 MSE), na zakup których Niemcy otrzymali zgodę Departamentu Stanu USA 12 lipca 2019. Zestawy MIM-104 również otrzymają pociski PAC-3 MSE, gdyż obecnie wykorzystują tylko PAC-2 i PAC-3 CRI (Cost Reduction Initiative) (PAC-3 MSE dla TLVS, 2018-11-06).

Obok systemu TLVS, Niemcy planują pozyskanie zestawów bardzo krótkiego i krótkiego zasięgu w ramach programu NNbS (Nah-und Nächstbereichsschutzsystem), które wypełnią istniejącą lukę w zakresie obrony mobilnej wojsk lądowych (Heer) (Niemiecki NNbS nabiera rozpędu, 2018-12-07).