Przejdź do serwisu tematycznego

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne oddziałem Huty Stalowa Wola

1 grudnia br. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne stały się zamiejscowym oddziałem Huty Stalowa Wola.

1 grudnia 2021 roku wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie zakończył się proces inkorporacji Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych (WZInż.) w struktury Huty Stalowa Wola (HSW). W efekcie procesu z tym dniem WZInż. rozpoczną działalność w formule zamiejscowego Oddziału HSW.

1 grudnia br. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne stały się zamiejscowym oddziałem Huty Stalowa Wola / Zdjęcie: PGZ

Podstawą uruchomienia procesu inkorporacji była Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 29 października 2021 w sprawie połączenia Huty Stalowa Wola z Wojskowymi Zakładami Inżynieryjnymi z siedzibą w Dęblinie. Proces przeprowadzono w trybie art. 492 § 1 pkt 1. Kodeksu Spółek Handlowych, który zakładał przeniesienie majątku WZInż. w zamian za akcje HSW S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej. Proces podwyższył kapitał zakładowy HSW. Spółka zyskała Oddział w Dęblinie.

Zmiany własnościowo-kapitałowe formalnie rozpoczęły Uchwały Zarządów obu Spółek podjęte w lipcu 2021 r., które były poprzedzone wieloma analizami, w tym badaniem due diligence spółki przejmowanej. W lipcu 2021 przyjęto plan połączenia spółek. Przeprowadzono również dialog ze stroną społeczną. Ostatnim etapem czynności prawnych były uchwały Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółek. 5 listopada 2021 złożono wniosek o zmianę wpisu do sądu rejestrowego o dokonanie wpisu w przedmiocie połączenia spółek (Połączenie HSW z Wojskowymi Zakładami Inżynieryjnymi).

Przeprowadzony proces inkorporacji pozwoli uzyskać realne korzyści w zakresie optymalizacji kosztowej oraz osiągnąć większą wydajność produkcyjną. Specjalizacja serwisowo-remontowa Oddziału w Dęblinie zostanie utrzymana, natomiast w dalszym etapie planowane jest rozwinięcie centrum szkoleniowo-serwisowego w oparciu o doświadczenie i zasoby Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych.

W pierwszym etapie funkcjonowania Oddział będzie kontynuował działalność w oparciu o sprzedaż części do remontowanego sprzętu wojskowego i udział w produkcji sprzętu. W dalszej perspektywie kierunkiem rozwoju będzie stworzenie i rozwój kompetencji szkoleniowych oraz serwisu wyrobów produkowanych w HSW.

Nowo utworzony Oddział w Dęblinie w swoich kompetencjach zachowa dotychczasowy zakres działalności, w tym wykonywanie remontów, modernizacji i modyfikacji sprzętu eksploatowanego w Siłach Zbrojnych RP, w szczególności: sprzętu inżynieryjnego, sprzętu minersko-rozpoznawczego, sprzętu saperskiego, pojazdów samochodowych różnego przeznaczenia (w tym specjalistycznych), pojazdów gąsienicowych wszelkich typów, silników wykorzystywanych w powyższym sprzęcie; produkcję zespołów, podzespołów do tego sprzętu, a także szerokiej gamy kontenerów i zabudów kontenerowych na potrzeby sił zbrojnych i rynku cywilnego; konstrukcji stalowych i innych konstrukcji spawanych.

Bartłomiej Zając, prezes zarządu HSW, powiedział:

Dzięki doświadczeniu Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych Huta Stalowa Wola zyska strukturę serwisowo-remontową. HSW w przeszłości samodzielnie nie serwisowała produkowanego sprzętu, czym zajmowały się wyspecjalizowane zakłady remontowe. Dodatkowym atutem nowego Oddziału w Dęblinie jest jego lokalizacja w środkowej Polsce, co ma znaczenie dla zapewnienia efektywnej obsługi serwisowej. HSW planuje rozwinąć zakres serwisu oraz stworzyć centrum szkoleniowe przy wykorzystaniu infrastruktury i doświadczenia WZInż.

Cele procesu połączenia obu spółek wpisują się w założenia strategiczne Grupy Kapitałowej PGZ określone w Strategii Grupy PGZ na lata 2019-2023. Polska Grupa Zbrojeniowa realizuje plan konsolidacji i rozwoju spółek Grupy PGZ. Jako właściciel chce zwiększać potencjał Grupy oraz korzyści biznesowe, które wynikną z łączenia spółek. Dzięki decyzji o połączeniu Huty Stalowa Wola z Wojskowymi Zakładami Wojskowymi powstanie silny ośrodek produkcyjno-rozwojowo-serwisowy, który będzie kontynuował działalność obu organizacji, ale też rozwijał i realizował nowe zadania.

PGZ pozytywnie oceniając dotychczasową działalność HSW postanowiła wesprzeć jej rozwój i umocnić domenę artyleryjską Grupy PGZ. Powstały ośrodek pomoże sprostać wyzwaniom, jakie przed polskim przemysłem stawia Plan Modernizacji Technicznej w zakresie rozwoju wojsk lądowych i artylerii oraz wojsk inżynieryjnych.

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X