3 lipca 2018 Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej podpisał ze spółką Siltec dotycząca dostawy Stacji Bazowej Wojskowego Systemu Łączności Satelitarnej dla Wojska Polskiego (SB WSŁS).

SB WSŁS, wyposażony w anteny o dużej średnicy, pozwoli na łączność z satelitami telekomunikacyjnymi zgodnymi ze specyfikacją operatorów systemów Intelsat, Eutelsat i Skynet / Zdjęcie: US Army

SB WSŁS, wyposażony w anteny o dużej średnicy, pozwoli na łączność z satelitami telekomunikacyjnymi zgodnymi ze specyfikacją operatorów systemów Intelsat, Eutelsat i Skynet / Zdjęcie: US Army

Umowa nr IU/206/V-87/ZO/NZO/DOS/SS/2014 o wartości 24 997 576,59 zł brutto zobowiązuje spółkę Siltec do wykonania, wyposażenia, uruchomienia, testowania i przekazania do eksploatacji SB WSŁS, a także przeprowadzenie szkoleń dla personelu oraz opracowania i dostarczenia dokumentacji technicznej.

Przetarg został ogłoszony 14 marca 2015, a do gestora wpłynęła tylko jedna oferta. Kryterium wyboru oferty była cena (80%), okres gwarancji (10%), koszt pakietu logistycznego (5%) i koszt wsparcia technicznego eksploatacji (5%). Oferta została przyjęta 14 czerwca 2018, uzyskując 90 punktów, a IU MON udzielił zamówienia 28 czerwca. Realizacja zamówienia ma zakończyć się w ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy.

Analiza
Użytkownikiem SB WSŁS będzie Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych im. płk. prof. Kazimierza Drewnowskiego (JW 3211), podległe Inspektoratowi Systemów Informacyjnych. Naziemny węzeł łączności satelitarnej, wyposażony w trzy anteny o aperturze co najmniej 6 m, pozwoli na łączność z satelitami telekomunikacyjnymi zgodnymi ze specyfikacją operatorów systemów Intelsat, Eutelsat w pasmach C i Ku oraz Skynet w paśmie X. SB WSŁS ma odpowiadać za zarządzanie terminalami oraz siecią łączy satelitarnych Wojska Polskiego.