25 stycznia Komenda Portu Wojennego Gdynia opublikowała postępowanie przetargowe na platformie zakupowej dotyczące usługi wyokrętowania baterii akumulatorów wraz z oprzyrządowaniem na okrętach podwodnych OORP Bielik (297) i Sęp (295), typu 207 Kobben (projektu IKL IK29). Ma to związek z planowanym w tym roku wycofaniem jednostek z aktywnej służby w Marynarce Wojennej RP i przekazaniem ich Agencji Mienia Wojskowego (AMW), o czym niedawno informację upublicznił Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp SZ) (Kobbeny do wycofania w 2021, 2021-01-20).

Komenda Portu Wojennego Gdynia opublikowała postępowanie na usługę wyokrętowania baterii akumulatorów wraz z oprzyrządowaniem na okrętach podwodnych OORP Bielik i Sęp. / Zdjęcie: Michał Szafran

Komenda Portu Wojennego Gdynia opublikowała postępowanie na usługę wyokrętowania baterii akumulatorów wraz z oprzyrządowaniem na okrętach podwodnych OORP Bielik i Sęp. / Zdjęcie: Michał Szafran

Termin składania wniosków do udziału w postępowaniu minie 3 lutego 2021 o godz. 10.30. Przewidywana wartość zamówienia na usługę nie przekroczy progu 428 tys. EUR. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie jej cena. Zamawiający umożliwi wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na okrętach 28 stycznia o godz. 9.00. Przewidziano, iż termin realizacji usługi nie może przekroczyć 70 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawcy muszą legitymować się uprawnieniami do wykonywania tego typu prac, mieć wiedzę i doświadczenie w ich przeprowadzaniu oraz posiadać aktualny certyfikat ISO 9001:2015. 

Jeśli chodzi o szczegółowy zakres prac, to zgodnie z dokumentacją przetargową, będą wykonywane w miejscu wskazanym przez wykonawcą, który będzie musiał je przeholować i zadokować, a także uziemić i zabezpieczyć w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w tym ćwiczenia przeciwpożarowe). 

Właściwe prace mają dotyczyć usunięcia z obu okrętów podwodnych po dwa zestawy baterii akumulatorowych Sunlight 2X38ST10A, wyprodukowane w 2011 roku. Ich ogniwa mają wysokość 1034 mm (± 2mm), szerokość 379 mm (± 2mm), długość 621 mm (± 1mm) oraz masę 645 kg (± 1%). Zasilają one prądem silnik elektryczny o mocy 1800 KM na pojedynczym wale napędowym. Prąd jest uzyskiwany z dwóch 12-cylindrowych silników wysokoprężnych MTU12V493 AZ80 GA31L  o mocy wyjściowej 600 KM każdy, podczas ich pracy na powierzchni. 

Wykonawca będzie musiał zdemontować systemy monitoringu, mieszania oraz chłodzenia baterii,wyjąć ogniwa, zneutralizować wycieki elektrolitu w jamach bateryjnych i zaokrętować balast stały w miejsce baterii. 

Prace dodatkowe mają obejmować demontaż zaworów burtowych systemów wodnych i zaślepienie ich, odłączenie od systemu gaśniczego i demontaż trzech butli z halonem (o pojemności 25 l, 10 l i 7,5 l) wraz z jego neutralizacją, spuszczenie tlenu ze zbiorników ciśnieniowych systemu tlenowego poza okręty.