19 czerwca Saab Defence and Security poinformował o ponownym wodowaniu technicznym zmodernizowanego okrętu podwodnego HSwMS Upland (Upd) typu A19 Gotland w stoczni Saab Kockums w Malmö. Tym samym zakończono kompleksową modernizację MLU (Mid-Life Upgrade) dwóch z trzech jednostek tego typu.

HSwMS Uppland został zwodowany w stoczni Kockums w Malmö 9 lutego 1996 i wszedł do służby 1 maja 1997. Jest drugim okrętem typu A19 Gotland

HSwMS Uppland został zwodowany w stoczni Kockums w Malmö 9 lutego 1996 i wszedł do służby 1 maja 1997. Jest drugim okrętem typu A19 Gotland

Okręty A19 Gotland wchodzą w skład 1. Flotylli Okrętów Podwodnych (Första ubåtsflottiljen, 1. ubflj) Marynarki Wojennej Królestwa Szwecji (Svenska Marinen) stacjonującej w bazie morskiej Karlskrona. 20 czerwca 2018 miało miejsce ponowne zwodowanie pierwszej zmodernizowanej jednostki HSwMS Gotland (Gtd).

Umowa
W 2015 Agencja Zamówień Obronnych (FMV) i Saab Kockums podpisały umowę o wartości 2,1 mld SEK (845,46 mln zł) obejmującą modernizację okrętów podwodnych GotlandHalland (Hnd). Później jej zakres rozszerzono o prace nad HSwMS Upland i ośrodek szkoleniowy na lądzie (Szwedzki okręt zwiadowczy zwodowany, 2019-04-18).

W środkowej części okrętu dodano nową sekcję, która wydłużyła okręt z 60,4 do 62,4 m. Jej wyposażenie pozwala na rozszerzenie zakresu operacji na obszary arktyczne i tropikalne / Zdjęcie i grafika: Saab Defence and Security

W środkowej części okrętu dodano nową sekcję, która wydłużyła okręt z 60,4 do 62,4 m. Jej wyposażenie pozwala na rozszerzenie zakresu operacji na obszary arktyczne i tropikalne / Zdjęcie i grafika: Saab Defence and Security

Modernizacja objęła niezależny od powietrza układ napędowy oparty na technologii silnika Stirlinga Mk. III, nowe moduły i sensory (w tym sonar), systemy zarządzania i komunikacji okrętowej. Peryskop optyczny został zastąpiony masztem optoelektronicznym. W środkowej części okrętu dodano nową sekcję, w której znalazły się układy chłodzenia wody słodkiej i morskiej oraz agregaty wody lodowej. Jednostka została też przystosowana do wsparcia działań sił specjalnych, a jej bezpieczeństwo cybernetyczne zostało znacznie wzmocnione. Zwiększono również komfort załogi.

HswMS Upland ma 62,4 m długości, 6,2 m szerokości i 1580 t wyporności powierzchniowej. Układ napędowy składa się z jednowałowego silnika spalinowo-elektrycznego i silników Stirlinga. Załoga liczy 25 oficerów i marynarzy. Prace modernizacyjne mają na celu wydłużenie eksploatacji okrętów podwodnych typu A19 Gotland oraz przetestowanie nowych technologii i rozwiązań, które zostaną wprowadzone na jednostkach nowej generacji typu A26 Blekinge.

HSwMS Blekinge i HSwMS Skåne wejdą do służby w latach 2024 i 2025. Koszt ich zakupu to 959 mln USD (3,64 mld zł), a ponad 20 systemów pokładowych będzie pochodzić ze zmodernizowanych A19 Gotland. Trzy okręty typu A26 Blekinge są oferowane także Marynarce Wojennej w ramach programu Orka. Kontroferty pochodzą z Niemiec i Francji (Stanowisko Francji ws. programu Orka, 2018-12-08).