20 grudnia w Ministerstwie Obrony Węgier doszło do podpisania umowy z koncernem Airbus Defence and Space na dostawę wojskom lotniczym tego państwa (Magyar Légierő) centrum operacyjne rakietowej obrony powietrznej SAMOC (Surface-to-Air Missile Operations Center). Będzie to kompletne rozwiązanie infrastrukturalne, oferujące Węgrom ogólnokrajową, strategiczną koordynację wszystkich elementów systemu naziemnej obrony przeciwlotniczej.

Węgierska obrona przeciwlotnicza jest modernizowana od 2008. Wkrótce wycofane zostaną przeciwlotnicze zestawy rakietowe 2K12 Kub, którego następca będzie podstawą systemu naziemnej obrony przeciwlotniczej nowej generacji / Zdjęcie: KGyST

Węgierska obrona przeciwlotnicza jest modernizowana od 2008. Wkrótce wycofane zostaną przeciwlotnicze zestawy rakietowe 2K12 Kub, którego następca będzie podstawą systemu naziemnej obrony przeciwlotniczej nowej generacji / Zdjęcie: KGyST

Umowę o nieujawnionej wartości i terminie realizacji podpisali gen. bryg. Péter Fodor, szef głównego dyrektoriatu biura ekonomicznego Ministerstwa Obrony oraz Martin Deister, szef działu obrony powietrznej Airbusa i Michael Apel, szef niemieckiego oddziału (Przemysłowe partnerstwo Airbusa i Węgier, 2018-12-19).
 Umowę na dostawę systemu SAMOC podpisali gen. bryg. Péter Fodor z Ministerstwa Obrony Węgier oraz Martin Deister i Michael Apel, reprezentujący Airbusa / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Węgier

Umowę na dostawę systemu SAMOC podpisali gen. bryg. Péter Fodor z Ministerstwa Obrony Węgier oraz Martin Deister i Michael Apel, reprezentujący Airbusa / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Węgier

Centrum SAMOC daje dowództwu naczelnemu wojsk lotniczych wgląd w bieżącą sytuację podłączonych do niego jednostek, synchronizując i przekazując potrzebne dane za pośrednictwem bazy danych i jednocześnie dostarczając spójne informacje niższym poziomom dowodzenia. SAMOC obejmuje narzędzia do planowania, analizy, przygotowywania, realizacji i monitorowania zadań, a także oferuje wsparcie szkoleniowe. SAMOC to w pełni samodzielny system, którego funkcjonalność obejmuje narzędzia zarządzania  walką/dowodzenia, kontrolę, łączność, komputery i rozpoznanie (BMC4I) na poziomie grupy naziemnych sił przeciwlotniczych.

Jak dotąd system wykazał swoją skuteczność podczas szeregu ćwiczeń NATO, a centra SAMOC  znajdują się już w użyciu w kilku państwach, zapewniając im pełnię współdziałania ze stosowanymi przez Sojusz taktycznymi systemami łączności i obsługi komunikatów operacyjnych. Dzięki otwartej architekturze SAMOC jest w pełni kompatybilny z innymi systemami dowodzenia NATO oraz umożliwia integrację różnych systemów już istniejących oraz mających dopiero powstać i będzie stanowić niezwykle ważny pierwszy element budowanego przez Węgry systemu naziemnej obrony przeciwlotniczej.

To kolejna w ostatnim czasie umowa węgierskiego resortu obrony powietrznej z europejskim koncernem Airbus. Wcześniej podpisano umowy na łącznie 36 śmigłowców, tj. 20 lekkich H145M i 16 średnich H225M Caracal, które zostaną wyposażenie w system uzbrojenia HForce, a także na stworzenie długoterminowej współpracy przemysłowej w zakresie projektów lotniczych z koncernem (Węgry zamawiają H225M Caracal, 2018-12-15; Węgry zamówiły H145M, 2018-07-02).

Analiza
12. Pułk Obrony Powietrznej wojsk lotniczych Węgier dysponuje obecnie 16 przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi 2K12 Kub (w kodzie NATO SA-6 Gainful), które w najbliższym czasie muszą zostać wycofane, a także zestawami rakietowymi MBDA Mistral posadowionymi na podwoziach kołowych Unimog i ppzr 9K310 Igła-1 (SA-16 Gimlet). Pułk dysponuje także mobilnymi stacjami radiolokacyjnymi 36D6 (w kodzie NATO Tin Shield) z dookólnymi trójwspółrzędnymi antenami o zasięgu 150 km.

Program modernizacji obrony powietrznej rozpoczęto w 2008, obejmujący unowocześnienie zestawów Kub, poprzez cyfryzację radaru kierowania ogniem i modernizację podwozi, a także integrację systemu kierowania ogniem K–1P z systemem identyfikacji swój-obcy AN/TPX-56 IFF. Podobne systemy IFF wprowadzono do radarów SHORAR, będących częścią zestawów MBDA Mistral. W modernizacji uczestniczyły Wojskowe Zakłady Uzbrojenia nr 2 z Grudziądza.