16 lipca izraelski producent broni strzeleckiej Israel Weapon Industries (IWI), wchodzący w skład grupy SK, zaprezentował kompleksowe rozwiązanie dla służb mundurowych w zakresie tłumienia zamieszek (IWI ujawnia karabinek Carmel, 2019-04-11;  Debiut pistoletu IWI Masada, 2017-11-03).

Do działań związanych z tłumieniem zamieszek, IWI oferuje m.in. mundury chroniące przed pchnięciem nożem, kamizelki przeciwporażeniowe i kuloodporne, hełmy czy tarcze policyjne

Do działań związanych z tłumieniem zamieszek, IWI oferuje m.in. mundury chroniące przed pchnięciem nożem, kamizelki przeciwporażeniowe i kuloodporne, hełmy czy tarcze policyjne

Koncepcja zakłada zastosowanie metod utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa przy minimalnym zastosowaniu siły. Te cechy sprawiają, że zgodnie z przeznaczeniem doskonale nadaje się do operacyjnego wykorzystania przez organy ścigania, siły zbrojne, jednostki policji, służby więzienne i siły specjalne zajmujące się kontrolowaniem zamieszek.

IWI oferuje także narzędzia ofensywne, takie jak samopowtarzalne strzelby gładkolufowe kal. 12 czy granatniki kal. 37, 38 i 40 mm / Zdjęcia: IWI

IWI oferuje także narzędzia ofensywne, takie jak samopowtarzalne strzelby gładkolufowe kal. 12 czy granatniki kal. 37, 38 i 40 mm / Zdjęcia: IWI

Rozwiązania IWI mają być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Obejmują przygotowanie założeń uwzględniających lokalną specyfikę, kursy specjalistyczne na wszystkich poziomach, a także wyposażenie specjalistyczne, takie jak mundury chroniące przed pchnięciem nożem, kamizelki przeciwporażeniowe i kuloodporne, hełmy, tarcze policyjne i inne oraz narzędzia ofensywne, takie jak samopowtarzalne strzelby gładkolufowe kal. 12, granatniki kal. 37, 38 i 40 mm wraz z granatami wielozadaniowymi czy bezzałogowe statki latające (bsl).

Ronen Hamudot, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży w grupie SK powiedział, że zamieszki, charakteryzujące się brutalnymi demonstracjami, a nawet legalne i pokojowe demonstracje, które przerodziły się w niekontrolowane zamieszki, mogą skutkować zniszczeniem mienia i ofiarami śmiertelnymi. Dodał, że wówczas istotne jest, aby poradzić sobie z sytuacją przy minimalnym użyciu siły i śmiercionośnego wyposażenia, aby zapewnić bezpieczeństwo publiczne i przywrócić porządek. Dlatego według niego, tylko dobrze zorganizowana metodologia właściwego wykorzystania technik, procedur i narzędzi egzekwowania prawa zapewni porządek i przywróci zaufanie obywateli.

 Hamudot wyjaśnia, że doświadczenie IWI jako dostawcy rozwiązań dla sił zbrojnych i organów ścigania umożliwiło spółce stworzenie holistycznego rozwiązania, które daje władzom właściwe środki do tłumienia zamieszek, jednocześnie minimalizując użycie siły i unikając niepotrzebnych ofiary. Stwierdził, że w czasie pandemii COVID-19, która nadal rozprzestrzenia się i ma wpływ na różne aspekty życia społecznego, istnieje większe zapotrzebowanie na takie rozwiązanie, aby zapewnić bezpieczeństwo ludności cywilnej (G42 łączy siły z IAI i Rafaelem, 2020-07-03).