11 stycznia Komenda Główna Policji poinformowała o podpisaniu, wartej 9 620 000 zł netto (11 832 600 zł brutto), umowy na dostawę czterech specjalistycznych pojazdów do przewozu ładunków wybuchowych. Samochody dostarczy konsorcjum spółek Wawrzaszek ISS z Bielska-Białej i Jakusz z Kościerzyny. Umowa została zawarta 14 grudnia. Zgodnie z nią, spółka Jakusz zajmie się budową i montażem gazoszczelnego pojemnika, przeznaczonego do transportu materiałów niebezpiecznych, natomiast Wawrzaszek ISS będzie odpowiadać za integrację zabudowy z platformą 4×4.

Komenda Główna Policji od października 2018 poszukiwała dostawcy czterech specjalistycznych pojazdów do przewozu ładunków wybuchowych / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Narodowej

Komenda Główna Policji od października 2018 poszukiwała dostawcy czterech specjalistycznych pojazdów do przewozu ładunków wybuchowych / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Narodowej

Przetarg został ogłoszony 19 października, a otwarcie ofert miało miejsce 6 listopada 2018. Zwycięskie konsorcjum było jedynym oferentem. Kryteriami wyboru były cena (60%), współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika (25%), moc netto (7%), pojemność zbiornika paliwa (5%), pneumatyczne zawieszenie tylnej osi (1%), możliwość rozłączenia przedniej osi (1%) oraz amortyzatory hydrauliczne tylnej osi (1%). Wykonawca został zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 200 tys. zł. KG Policji zamierzała przeznaczyć na zakup 12 000 000 zł brutto.

Zwycięskie konsorcjum udzieliło 24 miesięcy gwarancji na pojazd bazowy, 36 miesięcy na pojemnik przeciwwybuchowy, 24 miesięcy na całość zabudowy i wyposażenie, a także co najmniej 36 miesięcy na instalację i sprzęt łączności radiowej (Policja wybrała LTO, 2018-12-27).

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, pojazd saperski o napędzie w układzie 4×4 powinien być wyposażony w trzyosobową kabinę w kolorze srebrnym lub szarym, a dopuszczalna masa całkowita nie powinna przekroczyć 16 t. Powinien napędzać go silnik o minimalnej mocy 165 kW (225 KM), który zapewni mu prędkość maksymalną co najmniej 90 km/h, a zbiornik paliwa powinien mieć co najmniej 120 l pojemności.

Pojazd powinien składać się także z przedziału technicznego (magazynowego) dla robota pirotechnicznego i operacyjnego z pojemnikiem przeciwwybuchowym. Powinien być nie dłuższy niż 6,3 m, jego szerokość powinna wynosić nie więcej niż 2,6 m, a wysokość nie więcej niż 3,2 m. Gazoszczelny pojemnik musi mieć wytrzymałość na detonację materiału wybuchowego o wagomiarze równoważnym 100-mm pociskowi odłamkowemu.