16 września 1. Regionalna Baza Logistyczna (1. RBLog.) z Wałcza opublikowała przyspieszone ogłoszenie procedurą ograniczoną na dostawę zestawów konwersyjnych do barwiącej amunicji treningowej UTM (Ultimate Training Munition) MMR (Man-Marker Round) do 5,56-mm karabinka MSBS Grot. Termin składania wniosków minie 22 września 2020 o godz. 09.30. Kryteriami wyboru oferty będą cena (90%) i okres gwarancji (10%) (18 tysięcy Grotów dla SZRP, 2020-07-08).

5,56-mm naboje barwiące UTM MMR charakteryzują się mniejszą energią początkową niż amunicja bojowa. / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

5,56-mm naboje barwiące UTM MMR charakteryzują się mniejszą energią początkową niż amunicja bojowa. / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Przedmiotem zamówienia jest 900 zestawów konwersyjnych z zamkiem wyrzucającym łuski na prawą stronę (z opcją na 900 kolejnych), 50 z zamkiem wyrzucającym łuski na lewo (z opcją na 50 kolejnych) (Prezentacja granatnika podwieszanego do Grota, 2020-06-10). 

Każdy z zestawów ma składać się z jednego zespołu zamka UTM (prawego lub lewego), dwóch magazynków UTM M16/M4, opakowania z tworzywa sztucznego z wypełnieniem piankowym na poszczególne elementy zestawu konwersyjnego oraz instrukcji obsługi w języku polskim.

Uzasadnieniem wyboru procedury przyspieszonej jest konieczność zabezpieczenia zaawansowanego szkolenia pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Poprzedni zakup 950 zestawów (na prawo), 50 (na lewo) i 1000 ubiorów ochronnych z opcją na 1000 zamków prawych i lewych i 100 ubiorów o wartości 8 464 909,20 dla tej formacji rozpoczęto 5 listopada 2019 (Grot UTM dla WOT, 2019-11-20). 

W przypadku poprzedniego zlecenia, odbiorcą zamówienia była Fabryka Broni Łucznik-Radom,  która jest producentem karabinków Grot, właścicielem dokumentacji technicznej i własności intelektualnej, więc i w tym przypadku nie należy oczekiwać innego oferenta (MSBS Grot dla Śnieżnika, 2020-03-02). 

Opis 

FB Łucznik-Radom opracowała dwa zestawy do konwersji bojowych karabinków Grot do treningowej amunicji barwiącej. Pierwszy pozwala na strzelanie 5,56-mm nabojami UTM MMR, drugi na prowadzenie ognia z wykorzystaniem 5,56-mm amunicji Simunition FX. W Polsce te pierwsze są bardziej rozpowszechnione w Wojskach Specjalnych, gdy drugie używane są przez Policję i inne służby mundurowe. 

Dostosowanie Grota do strzelania niezabijającymi nabojami z pociskami zawierającymi środek znakujący trafienie wymaga jedynie karabinka, wyciągnięcia oryginalnego suwadła z zamkiem i zastąpienia go zamkiem swobodnym. Ten ostatni oznaczono na bocznej krawędzi na niebiesko, co oznacza sprzęt treningowy. 

Sam zamek został opracowany w taki sposób, że nawet przy przypadkowo załadowanej amunicji bojowej, niemożliwe jest zbicie spłonki takiego naboju. Zapewnia to bezpieczeństwo ćwiczących żołnierzy. Amunicja barwna jest bowiem stosowana głównie do ćwiczeń force on force polegających na strzelaniu do siebie z wykorzystaniem broni normalnie używanej w walce.