7 listopada 1. Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu podpisała z Griffin Group Defence umowę o wartości 11 451 819,55 PLN brutto na dostawę 3200 celowników kolimatorowych EOTech XPS3 (z czego 1600 w opcji) i 320 laserowych zestawów do przystrzeliwania MBS-AA.

Celownik kolimatorowy EOTech XPS3 HWS ma 97 mm długości, 54 mm szerokości i 64 mm wysokości. Masa wynosi 255 g. Urządzenie MBS-AA umieszczone w lufie broni na której zamocowano celownik pozwala na jego szybkie przystrzelanie, przy wykorzystaniu emitowanego przez diodę laserową punktu miejsca trafienia / Zdjęcie: Wojska Obrony Terytorialnej

Celownik kolimatorowy EOTech XPS3 HWS ma 97 mm długości, 54 mm szerokości i 64 mm wysokości. Masa wynosi 255 g. Urządzenie MBS-AA umieszczone w lufie broni na której zamocowano celownik pozwala na jego szybkie przystrzelanie, przy wykorzystaniu emitowanego przez diodę laserową punktu miejsca trafienia / Zdjęcie: Wojska Obrony Terytorialnej

Sprzęt kupiono w ramach procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jedynym przedstawicielem spółki L3 Technologies, w ramach której EOTech Division wytwarza celowniki, jest Griffin Group Defence. Celowniki kolimatorowe EOTech 552.A65, EXP3 i XPS3 są użytkowane przez Wojsko Polskie (Kolimatory XPS3 dla WP, 2019-10-18; WOT przekazuje sprzęt, 2019-07-19).