26 listopada br. niemiecka grupa Rheinmetall AG i czeska Czechoslovak Group (CSG) podpisały protokół ustaleń (MoU, Memorandum of Understanding) o współpracy w zakresie produkcji i wsparcia technologicznego wojskowych pojazdów. Porozumienie zawarto w praskim Zamku na Hradczanach w obecności prezydenta Republiki Czeskiej, Miloša Zemana.

Planowane jest utworzenie spółki joint venture pomiędzy Czechoslovak Group a Rheinmetall Landsysteme w Kopřivnicach, gdzie mieści się siedziba spółki Tatra DefenseVehicles / Zdjęcie: Excalibur Army

Planowane jest utworzenie spółki joint venture pomiędzy Czechoslovak Group a Rheinmetall Landsysteme w Kopřivnicach, gdzie mieści się siedziba spółki Tatra DefenseVehicles / Zdjęcie: Excalibur Army

W ramach strategicznego partnerstwa, obie grupy przemysłowe chcą umożliwić transfer technologii i know-how pomiędzy Niemcami a Czechami w celu realizacji projektów z dziedziny obronności przede wszystkim w państwach wyszehradzkich, a także w innych zainteresowanych państwach.  Czechoslovak Group stanie się kluczowym partnerem niemieckiej grupy wraz z dziesiątkami innych czeskich przedsiębiorstw w ramach łańcucha dostawców.

Planowane jest utworzenie spółki joint venture pomiędzyCzechoslovak Group a Rheinmetall Landsysteme w Kopřivnicach w kraju morawsko-śląskim, gdzie mieści się siedziba spółki Tatra DefenseVehicles. Nowa spółka joint venture będzie produkować pojazdy wojskowe, znane obecnie pod marką Tatra (MSPO 2020: Porozumienie HSW z Tatrą Export, 2020-09-08).

Wybór czeskiej grupy przemysłowej jako strategicznego partnera jest wynikiem głębokiej analizy z uwzględnieniem jej doświadczenia, możliwości i produkcja technologii specjalnych systemów lądowych. Według zarządu Rheinmetall AG, czescy partnerzy szybko i efektywnie rozpoczną owocną współpracę, gdyż mają doświadczenie w zdolności do przenoszenia produkcji od dostawców zagranicznych i opracowywania nowych wariantów pojazdów specjalistycznych dla projektów eksportowych (Pierwszy Titus w Czechach, 2020-09-27).

Przedstawiciele Czechoslovak Group z zadowoleniem czekają na rozpoczęcie współpracy z Niemcami, podkreślając, że porozumienie przyczyni się do zacieśnienia współpracy czesko-niemieckiej i wspólnie rozwiną branżę o znaczeniu strategicznym. Co istotne, w Kopřivnicach nie powstanie tylko zwyczajna montownia pojazdów wojskowych, ale projektant i producent nowoczesnych technologii.

Michal Strnad z Czechoslovak Group podkreślił, że współpraca z Rheinmetall będzie kluczowa nie tylko dla lokalnego przemysłu, ale także dla modernizacji czeskich sił zbrojnych. Strona czeska oczekuje, że nastąpi rozwój w zakresie nowych pojazdów gąsienicowych. Przewidywane jest także utworzenie nowych miejsc pracy. Warto w tym kontekście wspomnieć, program zakupu 210 nowych bojowych wozów piechoty (następców BVP-2) o nazwie Bojowy wóz piechoty i jego modyfikacja. Jednym z trzech oferentów jest właśnie Rheinmetall z bwp KF41 Lynx, które w ostatnim czasie w liczbie 218 egzemplarzy zostały zamówione przez Węgry (Węgry zamówiły setki KF41 Lynx, 2020-09-10;COVID-19: Program czeskich bwp zagrożony , 2020-03-23).

Z kolei Rheinmetall widzi w Czechoslovak Group silnego partnera w realizacji ważnych i długoterminowych zamówień z całego świata, zwłaszcza że jego udział w rodzimym rynku obronnym sięga 60%. Grupa zatrudnia ponad 8200 pracowników i w 2018 wygenerowała zyski w wysokości ok. 1 mld EUR (4,47 mld zł), nie tylko w dziedzinie obrony, ale także w produkcji urządzeń mechanicznych, kolejnictwie i przemyśle lotniczym. Dla porównania, Rheinmetall AG zatrudnia ok. 30 000 pracowników, a zeszłoroczne zyski przekroczyły 6 mld EUR (26,82 mld zł).

Co ciekawe, Rheinmetall od wielu lat zajmuje ważne miejsce w czeskim przemyśle motoryzacyjnym. Grupa zarządza trzema zakładami w kraju usteckim w zachodniej części Czech, zatrudniając łącznie około 1200 osób. Zakłady te produkują głównie tłoki do silników benzynowych i wysokoprężnych, a także komponenty do redukcji szkodliwych emisji spalin i innych części silników.