4 października Dowództwo Zamówień US Army (Army Contracting Command, ACC) zdyskwalifikowało ofertę spółki spółki joint venture Raytheon Rheinmetall Land Systems (RRLS) z bojowym wozem piechoty KF41 Lynx w programie półautonomicznego pojazdu OMFV (Optionally-Manned Fighting Vehicle). Tym samym w programie następcy M2/M3 Bradley pozostaje jedna oferta spółki General Dynamics Land Systems (GDLS) z pojazdem Griffin III (Joint venture Raytheon i Rheinmetall, 2019-09-28).

KF41 Lynx został zaoferowany dotąd Australii w ramach programu Mounted Close Combat Capability LAND 400 Phase 3, gdzie w połowie września przeszedł do kolejnego etapu, a także Czechom, gdzie postępowanie jest opóźnione / Zdjęcie: Rheinmetall Defence

KF41 Lynx został zaoferowany dotąd Australii w ramach programu Mounted Close Combat Capability LAND 400 Phase 3, gdzie w połowie września przeszedł do kolejnego etapu, a także Czechom, gdzie postępowanie jest opóźnione / Zdjęcie: Rheinmetall Defence

Formalnym powodem odrzucenia oferyt, które zainteresowani mogli składać do 1 października, było  niespełnienie przez RRLS wymogu formalnego dotyczącego dostarczenia do tej daty jednego prototypu pojazdu na wstępne próby na poligonie Aberdeen Proving Ground w stanie Maryland. Po tym czasie ACC miało wskazać dwóch oferentów, którzy dostarczyliby po 14 prototypów na szczegółowe i rygorystyczne testy.

 GDLS zaoferował bwp Griffin III z 50-mm armatą automatyczną. Wymogiem US Army jest zastosowanie armaty XM913 Bushmaster, w której atrapę został wyposażony prezentowany wcześniej prototyp. Armata, od 2014 znana jako Enhanced Bushmaster III 50mm, po raz pierwszy została publicznie zaprezentowana 12 kwietnia 2019 podczas prób ogniowych na poligonie Big Sandy w Arizonie / Grafika: General Dynamics Land Systems

GDLS zaoferował bwp Griffin III z 50-mm armatą automatyczną. Wymogiem US Army jest zastosowanie armaty XM913 Bushmaster, w której atrapę został wyposażony prezentowany wcześniej prototyp. Armata, od 2014 znana jako Enhanced Bushmaster III 50mm, po raz pierwszy została publicznie zaprezentowana 12 kwietnia 2019 podczas prób ogniowych na poligonie Big Sandy w Arizonie / Grafika: General Dynamics Land Systems

Rzecznik prasowy US Army nie skomentował decyzji ACC, oświadczając jedynie że rozpoczął się proces oceny zakwalifikowanych ofert. Faktycznie zakwalifikowała się tylko jedna, GDLS z bwp Griffin III, gdyż południowokoreańska spółka Hanwha Defense Systems nie zdecydowała się ostatecznie na zaoferowanie pojazdu o nazwie AS21 Redback. Co ciekawe, pokrewna konstrukcja GDLS, oznaczona jako Griffin II ze 120-mm armatą jest oferowana w przetargu na czołg lekki dla US Army. Tymczasem AS21 oraz KF41 konkurują w przetargu dla Australian Army (Dwóch w australijskim przetargu na bwp, 2019-09-18; MPF dla 82. Dywizji, 2019-07-02).

Według źródeł niemieckich, prototyp KF-41 Lynx, który był dotąd transportowany drogą lotniczą i prezentowany w 2018 i 2019 m.in. na targach obronnych w Paryżu, Adelaide i Brnie, obecnie ma znajdować się w zakładach spółki Rheinmetall Landsysteme w Kilonii. Co ciekawe, był również prezentowany w lokalnym kamuflażu podczas defilady wojskowej w stolicy Kataru, Doha w grudniu 2018, ale nie jest jasne czy był to ten sam egzemplarz.

Niemiecki partner Raytheona poprosił ACC o wydłużenie daty dostawy prototypu o 90 dni, ale wniosek ten odrzucono z uwagi na napięty kalendarz programu OMFV. Niedostarczenie na czas pojazdu partner z Niemiec argumentował czasem potrzebnym na uzyskanie zgód od władz lokalnych na transport zestawem niskopodwoziowym i koleją, a następnie samolotem. Zaproponowano także formalne przekazanie prototypu US Army jeszcze w Niemczech.

Co ciekawe, komentatorzy wskazują również na stosunkowo dużą liczbę wymogów formalnych i taktyczno-technicznych wynoszącą około 100, z których tylko 6 było nieobowiązkowych (dla porównania w australijskim przetargu wymogów jest tylko 5). Muszą one zostać spełnione w ciągu 15 miesięcy przy wykorzystaniu niezmodyfikowanych prototypów. Gen. bryg. Ross Coffman, odpowiedzialny za szeroki program NGCV (Next Generation Combat Vehicle), którego częścią jest OMFV, stwierdził we wrześniu, że wymogi nie zostaną zmienione mimo nieprzychylnych uwag ze strony przemysłu.

Obecnie jednak realizacja programu jest formalnie zawieszona ze względu na ustawowe rozwiązanie Kongresu wraz z początkiem nowego roku fiskalnego 2020 (1 października). Na pierwszy kwartał zaplanowano wydać kwotę 378 mln USD (1,49 mld zł) po otrzymaniu pierwszych prototypów.