22 marca podczas konferencji prasowej minister obrony Republiki Czeskiej Karla Šlechtová zapowiedziała, że jej resort rozpocznie wybór następcy bojowych wozów piechoty BVP-2 latem 2018.

174 BVP-2  są używane w czterech batalionach 7. Brygady Zmechanizowanej Wojsk Lądowych Republiki Czeskiej. /Zdjęcie: MON Republiki Czeskiej

174 BVP-2 są używane w czterech batalionach 7. Brygady Zmechanizowanej Wojsk Lądowych Republiki Czeskiej. /Zdjęcie: MON Republiki Czeskiej

Zgodnie z planami Ministerstwa Obrony Republiki Czeskiej zwycięzca rywalizacji o kontrakt będzie znany pod koniec 2018 lub na początku 2019. Koszty przewidywanego zakupu około 200 nowych bwp mają wynieść 53 mld CZK (8,7 mld zł). Stanowi to około jednej trzeciej z planowanych środków, jakie Praga chce przeznaczyć na modernizację techniczną sił zbrojnych do 2026, czyli 150 mld CZK (24,6 mld zł) (Systemy moździerzowe dla Czech, 2018-03-16).

Jak dotąd trzy podmioty zgłosiły chęć dostarczenia czeskim siłom zbrojnym (Armáda České Republiky) nowych bwp. Krauss-Maffei Wegmann i Rheinmetall, oferujące wozy Puma lub KF31 Lynx, General Dynamics European Land Systems z ASCOD i BAE Systems z CV90.

Czeskie Ministerstwo Gospodarki chciałoby stopniowo sfinansować zakup nowych bwp, rozkładając go na lata 2019-2024, ale dużo będzie zależeć od harmonogramu ustalonego przez ministerstwo obrony i wybranego producenta pojazdów. Pod koniec lipca 2017 ówczesny minister obrony Martin Stropnický i minister finansów Ivan Pilný zgodzili się zwiększyć wydatki na obronność do 1,4% PKB do 2020 oraz do 2% PKB w 2024.

Ocenia się, że sam zakup bojowych wozów piechoty nowej generacji będą stanowić połowę poniesionych kosztów kontraktu, natomiast drugą połowę będą stanowić wydatki związane z infrastrukturą techniczną oraz szkoleniem. Czesi chcą bowiem zajmować się serwisowaniem i konserwacją nowych pojazdów, całkowicie niezależnie od producenta.

Będzie to wymagać zakupu nowych narzędzi, urządzeń, części zamiennych, a także rozpoczęcia rozmów w tej sprawie ze wszystkimi podwykonawcami części wozów. Niewykluczony jest też zakup pojazdów wsparcia technicznego, takich jak wozy ratownictwa i zabezpieczenia technicznego.

Analiza
Trzej oferenci zgłosili chęć udziału w czeskim programie modernizacji sił zbrojnych podczas targów IDET w Brnie, które odbyły się od 31 maja do 3 czerwca 2017. Cztery modele bwp zostały zaprezentowane na poligonie Libavá, położonym w Górach Odrzańskich, we wschodniej części Czech.

Czesi mogliby sfinansować zakup nowych wozów bojowych z pomocą Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF, European Defence Fund), który powstał 7 lipca 2017 z myślą o wspólnych zakupach wyposażenia i technologii wojskowych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jednak warunkiem wsparcia EDF byłby zakup na poziomie międzynarodowym. Warto przy tym odnotować, że niemiecka Bundeswehra ma rozpocząć w 2020 przezbrajanie jednostek liniowych Wojsk Lądowych z bwp Marder 1 na nowy model Puma.

Obecnie podstawowym bojowym wozem piechoty Wojsk Lądowych Republiki Czeskiej jest BVP-2, czyli produkowany w Czechosłowacji w latach 1980. licencyjnym rosyjski BMP-2. Czesi używają 174 BVP-2 w podlegającym 7. Brygadzie Zmechanizowanej: 41. batalionie zmechanizowanym z Žatec, 42. batalionie zmechanizowanym z Tábor, 71. batalionie zmechanizowanym z Hranic i 72. batalionie zmechanizowanym z Přáslavic.