We wtorek 23 lutego lutego nastąpiło podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego holownika H-3 Leszko, ostatniej z trzech jednostek tego typu przeznaczonych dla 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. H-3 opuścił port w Gdańsku 24 lutego rano o godzinie 8.40, a przed godziną 10 zacumował w basenie nr IX portu wojennego na Oksywiu, przed dziobem bliźniaczego H-1 Gniewko.

Holownik H-3 w trakcie jednego z wyjść w morze w ramach prób zdawczo-odbiorczych.

Holownik H-3 w trakcie jednego z wyjść w morze w ramach prób zdawczo-odbiorczych.

Podpisanie protokołu możliwe było po pozytywnym zakończeniu prób zdawczo-odbiorczych holownika, które trwały od 15 do 19 lutego. W tym czasie H-3 pięciokrotnie wychodził w morze, i raz wchodził do portu wojennego na Oksywiu. Po zakończeniu wszystkich formalności, Leszko podniesie banderę jednostek pomocniczych MW i wejdzie w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia. Dołączy tam do swoich poprzedników: H-1 Gniewko, który został przekazany 23 marca 2020 roku, a 15 kwietnia podniesiono na nim banderę oraz H-2 Mieszko, którego przekazanie odbyło się 13 lipca, a podniesienie bandery 14 sierpnia 2020 roku.

Sześć holowników typu B860 buduje stocznia Remontowa Shipbuilding na podstawie umowy z 19 czerwca 2017 r. o wartości 283 488,6 tys. zł. H-3 to piąty holownik w serii. W służbie znajdują się 4 holowniki odebrane w 2020 roku: H-11 Bolko przekazano odbiorcy 10 stycznia, H-1 Gniewko 23 marca, H-2 Mieszko 13 lipca oraz H-12 Semko 17 listopada. W budowie pozostaje ostatni holownik serii H-13 Przemko, który zwodowano 17 grudnia ubiegłego roku, a obecne plany zakładają jego przekazanie odbiorcy na przełomie kwietnia i maja.

Opis
Holowniki typu B860 o wyporności pełnej ok. 490 t mają długość całkowitą 29,2 m, szerokość 10,46 m oraz zanurzenie 4,2 m. Ich napęd stanowią dwa silniki wysokoprężne MTU 12V 4000 M53 o mocy po 1193 kW, które przekazują moc na dwa pędniki azymutalne Schottel SRP360FP zapewniające jednostce prędkość 12 w. Kontraktowy uciąg holowników wynosi 35 T (w praktyce osiągnięto nawet 36,7 T). Ich załoga składa się z 10 ludzi (5 podoficerów i 5 marynarzy). Autonomiczność wynosi 5 dni.

Są to jednostki wielozadaniowe przeznaczone m.in. do: zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń, podejmowania z wody torped ćwiczebnych.