Fabryka Broni Łucznik-Radom poinformowała o podpisaniu w ostatnich kilku tygodniach trzech dużych umów na zakup nowoczesnych centrów obróbczych. Łączna wartość kontraktów opiewa na ponad 50 milionów złotych. Wcześniej Łucznik kupił też inne maszyny, pierwsze z nich zostały już dostarczone. Wszystkie sterowane numerycznie centra mają zostać uruchomione w drugim kwartale 2018.

Umowy na dostawy nowych maszyn sterowanych numerycznie zostały podpisane w ramach projektu inwestycyjnego, którego celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych Fabryki Broni / Zdjęcia: Paweł Ścibiorek

Umowy na dostawy nowych maszyn sterowanych numerycznie zostały podpisane w ramach projektu inwestycyjnego, którego celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych Fabryki Broni / Zdjęcia: Paweł Ścibiorek

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Magazyn Militarny MILMAG od rzeczniczki Fabryki Broni Julii Grzesiak, największa umowa, o wartości 30 mln zł została podpisana przez Łucznika z przedsiębiorstwem GROB Werke. Obejmuje ona dostawy 14 centrów frezerskich w układzie poziomym. Drugi kontrakt, na 7,5 mln zł dotyczy zakupu 5 centrów tokarskich, które ma dostarczyć DMG MORI Polska. Trzecia umowa, opiewająca na 14 mln zł została podpisana z GF Machining Solutions. Na jej podstawie do zakładu trafi 8 centrów frezerskich w układzie pionowym z paletyzacją. Granicznym terminem dostawy i implementacji większości maszyn jest czerwiec 2018.

Analiza
Umowy zostały podpisane w ramach projektu inwestycyjnego, którego celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych Fabryki Broni. Proces unowocześnienia zakładu rozpoczął się w sierpniu 2017, kiedy Fabryka Broni podpisała umowę kredytową o wartości 81,4 mln zł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Całość inwestycji wraz z wkładem własnym Fabryki wyniesie 90,45 mln zł.

W ramach projektu inwestycyjnego planowany jest zakup około 70 nowoczesnych maszyn i urządzeń, z czego większość to sterowane numerycznie centra frezarskie i tokarskie. Nie zabraknie także kuźniarki, zwiększającej możliwości produkcyjne luf.

Inwestycja ma doprowadzić do kilkukrotnego zwiększenia mocy produkcyjnych Łucznika, dla zaspokojenia potrzeb Wojska Polskiego, służb mundurowych, rynku cywilnego i eksportu. Obecnie zakład realizuje zamówienie na dostawy 53 tys. karabinków Grot C16/MSBS-5,56K, w przyszłym roku spodziewane jest podpisanie dalszych umów na broń strzelecką dla Sił Zbrojnych RP (Medale za MSBS, 2017-11-11; MSPO17: Grot dla WOT, 2017-09-05).

Zapisz