4 lutego Minister Obrony Litwy Raimundas Karoblis uzyskał deklarację swojej niemieckiej odpowiednik, Ursuli von der Leyen, że Federalne Ministerstwo Obrony Niemiec dofinansuje modernizację litewskiej infrastruktury wojskowej. Na ten cel przeznaczono 110 mln EUR (471 mln zł), które mają być wydatkowane w ciągu trzech lat.

Gospodarzami wizyty niemieckiej minister obrony w Rukli, gdzie stacjonują m.in. żołnierze Bundeswehry byli prezydent Litwy Dalia Grybauskaite, minister obrony Raimundas Karoblis i dowódca litewskich sił zbrojnych, gen broni Jonas Vytautas Žukas

Gospodarzami wizyty niemieckiej minister obrony w Rukli, gdzie stacjonują m.in. żołnierze Bundeswehry byli prezydent Litwy Dalia Grybauskaite, minister obrony Raimundas Karoblis i dowódca litewskich sił zbrojnych, gen broni Jonas Vytautas Žukas

Karoblis powiedział agencji prasowej Baltic News Service Lithuania, że niemieckie inwestycje obejmą infrastrukturę wojskową w Rukli w okręgu kowieńskim, w rejonie janowskim. To miejsce stacjonowania międzynarodowego batalionu Wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO (Enhanced Forward Presence, NATO eFP BG). Jest to formacja złożona z żołnierzy niemieckich, belgijskich, czeskich, francuskich, holenderskich, islandzkich i norweskich, a także litewskiej brygady artylerii im. gen. Romualdasa Giedraitisa (Zmodernizowane PzH 2000 na Litwie, 2018-12-15).

 Niemcy są państwem ramowym międzynarodowego batalionu Wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO na Litwie / Zdjęcia: Ministerstwo Obrony Litwy

Niemcy są państwem ramowym międzynarodowego batalionu Wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO na Litwie / Zdjęcia: Ministerstwo Obrony Litwy

NATO eFP BG działa z Brygadą Piechoty Zmechanizowanej Żelazny Wilk (Mechanizuotoji pėstininkų brigada Geležinis Vilkas), której bataliony Piechoty Zmechanizowanej im. księcia Olgierda Giedyminowica i Ułanów im. Wielkiej Księżnej Biruty są w trakcie przezbrajania w niemieckie kołowe bojowe wozy piechoty GTK Boxer, lokalnie nazwanych Vilkas (Litwa odbiera kbwp Vilkas, 2018-06-21).

Minister potwierdził także realizację wcześniejszego porozumienia ws. bezzwrotnej pomocy finansowej RFN na modernizację poligonu wojskowego  im. gen. Silvestrasa Žukauskasa w Pabradė (Niemcy zmodernizują litewski poligon, 2018-11-28). Podkreślił również wolę polityczną Niemiec aby Bundeswehra stacjonowała na Litwie tak długo, jak będzie tego wymagać sytuacja międzynarodowa.

Wizyta Ursuli von der Leyen w Rukli była związana z 2. rocznicą utworzenia międzynarodowego batalionu NATO na Litwie. Decyzja o rozmieszczeniu batalionów NATO w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii zapadła podczas warszawskiego Szczytu NATO w lipcu 2016. Obecnie na Litwie stacjonuje 1271 żołnierzy NATO, a w ciągu dwóch lat obecności służbę odbyło łącznie około ośmiu tysięcy. Według badań opinii publicznej z końca 2018, zleconych przez Ministerstwo Obrony, 76% respondentów popiera obecność wojskową sił międzynarodowych na Litwie.