Koncern Rheinmetall poinformował o podpisaniu umowy z Federalnym Urzędem Wyposażenia, Sprzętu Informatycznego i Materiałów Bundeswehry BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) o wartości 370 mln EUR (1,56 mld zł) na dostawy systemu żołnierza przyszłości Infanterist der Zukunft-Erweitertes System (IdZ-ES), rozwijanego przez przedsiębiorstwo pod nazwą własną Gladius. To już druga generacja indywidualnego systemu walki (isw) kupiona przez Bundeswehrę.

Przykład sekcji grenadierów pancernych wyposażonych w indywidualny system walki IdZ-ES (Rhemetall Gladius) na tle nowego bojowego wozu piechoty Puma

Przykład sekcji grenadierów pancernych wyposażonych w indywidualny system walki IdZ-ES (Rhemetall Gladius) na tle nowego bojowego wozu piechoty Puma

Niemieckie siły zbrojne zamówiły zestawy żołnierza przyszłości wystarczające do wyposażenia 68 plutonów piechoty, co daje łącznie możliwość wyekwipowania w nie ponad 2460 niemieckich żołnierzy. Dostawy indywidualnych systemów walki mają rozpocząć się w 2018, a zakończyć pod koniec 2020.

Umowa na rozwój IdZ drugiej generacji została podpisana w 2006, zaś pierwsze produkcyjne zestawy trafiły do niemieckich żołnierzy w styczniu 2013. W marcu system IdZ-ES, po zakończonych próbach został przyjęty do uzbrojenia. Pierwsze wykorzystanie w warunkach bojowych zestawów żołnierza przyszłości nowej generacji miało miejsce w czerwcu 2013 w Afganistanie.

Większość elektroniki systemu IdZ-ES przenoszona jest przez żołnierza na plecach, tam znajduje się komputer, bateria i radiostacja / Zdjęcia: Remigiusz Wilk

Większość elektroniki systemu IdZ-ES przenoszona jest przez żołnierza na plecach, tam znajduje się komputer, bateria i radiostacja / Zdjęcia: Remigiusz Wilk

Do tej pory Rheinmetall w ramach umowy o wartości 139 mln EUR (590 mln zł) dostarczył trzy partie po 30 kompletów IdZ-ES, każdy dla 10-osobowej drużyny piechoty zmechanizowanej. Łącznie pozwala to wyekwipować 900 żołnierzy. Ostatni z tych zestawów trafił do wojska w marcu 2014.

Systemy IdZ-ES z czwartej partii produkcyjnej są o jedną czwartą lżejsze (masę zmniejszono z 4,5 do 3,9 kg), ze względu na zmiany konfiguracji zestawu elektroniki, jak też wyposażone są w baterię o 30% dłuższym czasie działania. Dodatkowo na broni pojawił się przełącznik PTT (Push-to-Talk) standardu Rheinmetalla, aktywujący system łączności.

System Gladius ma modułowa architekturę i jest dostosowywany do każdego użytkownika. Warto dodać, że Bundeswehra nie jest jego jedynym użytkownikiem, zestawy isw zostały także dostarczone do nieujawnionego państwa z Bliskiego Wschodu/Północnej Afryki / Rysunek: Rheinmetall

System Gladius ma modułowa architekturę i jest dostosowywany do każdego użytkownika. Warto dodać, że Bundeswehra nie jest jego jedynym użytkownikiem, zestawy isw zostały także dostarczone do nieujawnionego państwa z Bliskiego Wschodu/Północnej Afryki / Rysunek: Rheinmetall

W 2013 Bundeswehra ogłosiła, że w związku z redukcją liczebności niemieckich sił zbrojnych, nastąpi także zmniejszenie liczby zamawianych systemów żołnierza przyszłości z pierwotnych 845 (wystarczających do wyposażenia 8450 żołnierzy). Do tego wliczono 282 systemy IdZ pierwszej generacji, dostarczone przez Airbusa (Cassidian), które mają być wycofane w 2020. W międzyczasie jednak zrezygnowano z dostaw systemów dla drużyny, przechodząc na bardziej elastyczne zamówienia kompletów dla plutonów. Nie jest jednak pewne, ile docelowo IdZ-ES trafi do wyposażenia, gdy plany dotyczące redukcji liczebności niemieckich sił zbrojnych ostatnio zrewidowano.