10 października rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk Marek Pietrzak poinformował, że w 13. Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczął się nabór przewodników psów do Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (GPR) K-9 WOT. Śląska brygada jako pierwsza w całej formacji wprowadza taki pilotażowy program (Nowe bataliony WOT, 2019-09-07).

Jeżeli projekt sprawdzi się w śląskiej brygadzie OT, dowództwo WOT zamierza zaimplementować grupy poszukiwawczo-ratowniczej z psami w kolejnych jednostkach / Zdjęcie: Wojska Obrony Terytorialnej

Jeżeli projekt sprawdzi się w śląskiej brygadzie OT, dowództwo WOT zamierza zaimplementować grupy poszukiwawczo-ratowniczej z psami w kolejnych jednostkach / Zdjęcie: Wojska Obrony Terytorialnej

Od połowy 2019 trwa szkolenie nawigatorów, którzy będą działać w grupie do GPR K-9 WOT. Teraz rozpoczyna się rekrutacja przewodników z psami. WOT nie będzie właścicielem psa, ten należy do jego przewodnika. Służba psów oparta będzie o istniejące przepisy, czyli rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych.

W momencie, gdy pies zda egzamin klasy 0 Państwowej Straży Pożarnej, WOT podpisze z jego przewodnikiem kontrakt. Od tego momentu WOT przejmie finansowanie psa począwszy od wyżywienia, poprzez szkolenia i wyposażenie, po pełną opiekę weterynaryjną. Z przewodnikami, których psy już mają zdane egzaminy klasy 0 lub 1 kontrakt będzie podpisywany automatycznie, gdy tylko wstąpią do Wojsk Obrony Terytorialnych.

Osoby, które działają obecnie w grupach Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) nie muszą rezygnować, aby zostać przewodnikiem psa także w ramach WOT. W czasie pokoju priorytet mają mieć operacje prowadzone przez strażaków. Tak było chociażby w przypadku ostatnich działań kryzysowych w maju i czerwcu na terenie Lubelszczyzny i południa kraju. Wtedy żołnierze WOT będący jednocześnie strażakami OSP, byli zwolnieni ze stawiennictwa w trybie alarmowym w związku z wykonywaniem działań w ramach swojej jednostki (WOT na szkoleniu w Wirginii Zachodniej, 2019-07-08).

Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza K-9 WOT będzie składała się z dowódcy, planistów, profilera oraz zespołów złożonych z nawigatora, przewodnika i psa. Czworonogi służyć będą razem ze swoimi przewodnikami, żołnierzami Terytorialnej Służby Wojskowej, w samodzielnym pododdziale jednostki. Dowództwo brygady planuje, by po pewnym czasie sekcja psów poszukiwawczo-ratowniczych powstała w każdym z batalionów. Jeżeli projekt sprawdzi się w śląskiej brygadzie OT, dowództwo WOT zamierza wprowadzić podobne rozwiązania w kolejnych jednostkach.

Na podstawie informacji WOT