19 października Komenda Główna Policji poinformowała o podpisaniu umowy o wartości 8 113 778,10 zł netto (9 979 947,06 zł brutto) z radomską Fabryką Broni Łucznik-Radom na dostawy pistoletów samopowtarzalnych P99AS. Dla przypomnienia, wybór najlepszej oferty miał miejsce 23 lipca 2020 roku, a zatem kontrakt został zawarty po blisko trzech miesiącach.

Komenda Główna Policji poinformowała o podpisaniu umowy z radomską Fabryką Broni Łucznik-Radom na dostawy blisko 10 tysięcy pistoletów samopowtarzalnych P99AS. Konkurencyjne postępowanie i niska cena broni spowodowała, że po raz kolejny zamówiono więcej broni, niż pierwotnie planowano. / Zdjęcia: Policja

Komenda Główna Policji poinformowała o podpisaniu umowy z radomską Fabryką Broni Łucznik-Radom na dostawy blisko 10 tysięcy pistoletów samopowtarzalnych P99AS. Konkurencyjne postępowanie i niska cena broni spowodowała, że po raz kolejny zamówiono więcej broni, niż pierwotnie planowano. / Zdjęcia: Policja

Nie jest to jedyna niespodzianka. Policja zdecydowała się bowiem na zakup większej liczby P99AS, niż głosiły zapisy postępowania. Wynikało to z niższej ceny jednostkowej zaoferowanej broni. Nie jest to zresztą nic dziwnego, w poprzednim postępowaniu zamiast 5666 pistoletów (4666 w zamówieniu gwarantowanym i 1000 w opcji) zamówiono aż 6132 modele Beretta APX (Więcej P99AS dla Policji, 2020-06-02; Beretta APX dla Policji, 2019-10-08).

Dla przypomnienia, w tym postępowaniu funkcjonariusze poszukiwali 9300 pistoletów samopowtarzalnych do amunicji 9 mm x 19. Z tego 6300 konstrukcji jako zamówienie podstawowe i dodatkowe 3000 w ramach opcji. Komenda Główna Policji zarezerwowała na zakup pistoletów w zamówieniu podstawowym 8 190 000 zł brutto.

Fabryka Broni Łucznik-Radom, która spełniła wszystkie wymagania i zdobyła w nich maksymalną liczbę punktów (51 za cenę, 10 za 14-letni okres gwarancji, 9 za kompatybilność, 15 za żywotność (40 tys. strzałów i 10 tys. strzałów na sucho) oraz 15 za niezawodność, czyli jedno zacięcie na powyżej 3501 strzałów) zaoferowała swoją broń w cenie jednostkowej 998,99 zł brutto (Policja wybiera P99AS, 2020-07-23).

Ponieważ Policja miała zarezerwowane większe środki, gdyż przyjęto cenę broni równą 1300 zł, a zaoferowana była o trzysta złotych niższa. Dlatego Komenda Główna zdecydowała się zamówić o 600 konstrukcji więcej. Do służby trafi licząca 9900 pistoletów samopowtarzalnych partia P99AS. To broń sprawdzona, bezpieczna i doskonale znana funkcjonariuszom.