22 stycznia łotewskie Narodowe centrum placówek wojskowych i zakupów VAMOIC (Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs) rozpoczęło szereg postępowań, które mają doprowadzić do podpisania kilku 7-letnich umów (2018-2024) na dostawę kilku rodzajów min lądowych oraz ładunków wybuchowych dla sił zbrojnych tego państwa (Łotwa kupuje kolejne G36, 2018-01-17).

Rozwijana przez Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA przeciwburtowa mina kierowana MPBK-ZN / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Rozwijana przez Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA przeciwburtowa mina kierowana MPBK-ZN / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Łotysze poszukują bojowych i szkolnych min przeciwburtowych, ładunków saperskich do niszczenia odcinków dróg, min przeciwpancernych bojowych i szkolnych, jak też sterowanych bojowych i szkolnych ładunków przeciwtransportowych do niszczenia pojazdów, nisko lecących śmigłowców i eliminowania siły żywej za lekkimi umocnieniami.

Zainteresowani dostawcy mają czas do 26 lutego na zgłoszenie chęci udziału w postępowaniach. Wówczas zostanie im przekazana specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Łotysze zastrzegają sobie wybór kilku przedsiębiorstw, z którymi następnie będą prowadzili rozmowy.

Ze względu na bezpieczeństwo państwa, łotewskie siły zbrojne nie podają typów obecnie używanych min lądowych i ładunków wybuchowych.