Przejdź do serwisu tematycznego

Europejskie partnerstwo na rzecz budowy konstelacji satelitarnej IRIS2

Europejscy gracze z branży kosmicznej i telekomunikacyjnej zawarli umowę partnerską dotyczącą przetargu na konstelację satelitów telekomunikacyjnych IRIS2 na zlecenie Komisji Europejskiej.

2 maja 2023. W odpowiedzi na zaproszenie Komisji Europejskiej do składania ofert na budowę przyszłej europejskiej konstelacji satelitów IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) grupa europejskich potentatów kosmicznych i telekomunikacyjnych postanowiła stworzyć partnerstwo (Airbus w studium budowy europejskiego systemu łączności satelitarnej).

Grafika: Airbus Defence and Space

IRIS² ma zapewnić europejskim rządom, przedsiębiorstwom i obywatelom nową, bezpieczną i odporną na zakłócenia infrastrukturę telekomunikacyjną. Powołane konsorcjum o charakterze otwartym będzie zarządzane przez Airbus Defence and Space, Eutelsat, Hispasat, SES i Thales Alenia Space. Będzie również współpracować z firmami: Deutsche Telekom, OHB, Orange, Hisdesat, Telespazio, Thales. Wspólnie wymieniona przedsiębiorstwa spróbują stworzyć najnowocześniejszą konstelację satelitów telekomunikacyjnych, o architekturze wieloorbitowej, która będzie interoperacyjna z infrastrukturą naziemną (Łączność satelitarna Airbusa dla UE).

Na mocy zawiązanego partnerstwa firmy oddelegują do pracy we wspólnym zespole najlepszych europejskich ekspertów ds. przestrzeni kosmicznej i telekomunikacji, co pozwoli wykorzystać ich wiedzę i możliwości w dziedzinie bezpieczn ej komunikacji satelitarnej. Konsorcjum będzie zachęcać start-upy, spółki o średniej kapitalizacji oraz małe i średnie przedsiębiorstwa do przyłączenia się do partnerstwa, dzięki czemu europejski sektor kosmiczny stanie się bardziej innowacyjny i konkurencyjny, a także pojawią się w nim nowe modele biznesowe.

Zintegrowany zespół będzie wspierał współpracę wszystkich europejskich podmiotów zajmujących się przestrzenią kosmiczną i łącznością satelitarną w całym łańcuchu wartości, zmyślą o zapewnieniu strategicznej autonomii UE poprzez świadczenie suwerennych, bezpiecznych i niezawodnych usług administracjom rządowym w celu ochrony obywateli państw europejskich. Zespół wykorzysta synergię między infrastrukturą rządową i komercyjną. Partnerzy tworzący zespół mają również dobrą pozycję do świadczenia usług komercyjnych w celu zlikwidowania przepaści cyfrowej na terytoriach europejskich oraz zwiększenia globalnego zasięgu i konkurencyjności Europy jako potęgi kosmicznej i cyfrowej.

IRIS² zapewni rządom wygodne i bezpieczne usługi łączności w celu ochrony obywateli oraz będzie świadczyć usługi komercyjne w interesie europejskich gospodarek i społeczeństwa. Wzmocni też unijną politykę partnerstwa, oferując wykorzystanie posiadanej infrastruktury klientom z zagranicy. IRIS² to nowy sztandarowy program kosmiczny UE na rzecz cyfrowej, odpornej i bezpieczniejszej Europy.

Informacja prasowa

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X