28 września europejska spółka Airbus Defence and Space poinformowała, że agencja OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d’armement), w imieniu Agencji Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA, NATO Support and Procurement Agency) wykorzystała opcję na zakup dziewiątego samolotu tankująco-transportowego Airbus A330-200 MRTT (Multinational Multi-Role Tanker Transport) dla wielonarodowego konsorcjum NATO MMF (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet).

Użytkownikami dziewięciu samolotów będą Niderlandy, Luksemburg, Norwegia, Niemcy, Belgia i Czechy / Zdjęcie: Airbus Defence and Space

Użytkownikami dziewięciu samolotów będą Niderlandy, Luksemburg, Norwegia, Niemcy, Belgia i Czechy / Zdjęcie: Airbus Defence and Space

Zamówienie jest następstwem decyzji władz Luksemburga o zwiększeniu z 200 do 1200 zakontraktowanych godzin rocznego nalotu tych samolotów przysługujących dla tego państwa. Zakup dodatkowego samolotu następuje w drodze częściowego wykorzystania opcji na trzy egzemplarze z pierwotnie zawartej w umowie na dostawy A330 MRTT dla MMF. Dziewiąty samolot zostanie skonfigurowany do zadań latającej cysterny, transportu pasażerów i ładunku oraz ewakuacji medycznej (A330 MRTT dla Luksemburga, 2020-01-10).

Nowe zamówienie następuje tuż po dostawie pierwszych dwóch A330-200 MRTT, przeprowadzeniu szkoleń użytkowników oraz rozpoczęciu działań operacyjnych przez wielonarodową jednostkę lotniczą. Dodatkowe samoloty zapewnią większą dostępność floty MMF, umożliwiając innym państwom NATO zaspokojenie potrzeb w dziedzinie tankowania w powietrzu, transportu strategicznego i ewakuacji medycznej (Pierwszy A330 dla NATO MMF oblatany, 2018-12-03).

Europejska Agencja Obrony EDA (European Defence Agency) zainicjowała program MMF w listopadzie 2012 i jako instytucja wykonawcza kontraktu OCCAR zarządza fazą zakupu sprzętu latającego i naziemnego w  imieniu  NSPA.  Po przejęciu samolotów  i  urządzeń  obsługowych, NSPA będzie odpowiedzialna za dalsze pełne zarządzanie cyklem eksploatacji floty MMF.

Konsorcjum MMF, na mocy dokumentu Declaration of Intent on Multi Role Tanker Transport Capability (MRTTC), zostało utworzone przez Niderlandy i Luksemburg 28 lipca 2016. 16 lutego 2017 dołączyły do nich Belgia, Niemcy i Norwegia, a 24 października 2019 Czechy (Czechy w programie NATO MMF, 2019-10-26).

Program jest finansowany przez wyżej wymienione państw, które otrzymały roczny przydział godzin nalotu: Niderlandy (2000 godzin), Luksemburg (1200), Norwegia (100), Niemcy (5500), Belgia (1000) i Czechy (100). Państwa te mają wyłączne prawo do korzystania ze statków powietrznych należących do NATO w ramach umowy dzielenia się zasobami.