Przejdź do serwisu tematycznego

Silne Wsparcie: Rok wsparcia Straży Granicznej przez WOT

Dzisiaj mija rok od rozpoczęcia wsparcia funkcjonariuszy Straży Granicznej przez Wojska Obrony Terytorialnej. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej z 3 września 2021 żołnierze WOT weszli do działań na terenie wówczas objętym stanem wyjątkowym.

Celem rozpoczętej wtedy operacji pk. Silne Wsparcie było wzmocnienie odporności mieszkańców regionu przygranicznego na zagrożenia o charakterze hybrydowym. Od początku wzięli w niej udział żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Z biegiem czasu, wraz ze wzrostem liczby nielegalnych przekroczeń granicy, w działania wspierające zaangażowani zostali żołnierze pozostałych brygad OT (Kryzys na granicy: WOT wzmacniają operację Silne Wsparcie).

Dzisiaj mija rok od rozpoczęcia wsparcia funkcjonariuszy Straży Granicznej przez Wojska Obrony Terytorialnej. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej z 3 września 2021 żołnierze WOT weszli do działań na terenie wówczas objętym stanem wyjątkowym

W okresie od września 2021 roku do początku marca 2022 roku największe natężenie działań WOT miało miejsce w głębi strefy nadgranicznej. Od samego początku operacji Silne Wsparcie głównym podmiotem wsparcia stali się mieszkańcy strefy objętej stanem wyjątkowym. Już po 72 godzinach od rozpoczęcia zaangażowania podlascy żołnierze odwiedzili wszystkie 115 miejscowości ze strefy objętej stanem wyjątkowym. Żołnierze skupili się na spotkaniach z władzami lokalnymi oraz mieszkańcami. Odwiedzili także domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz dom dziecka. Ich zadaniem była ocena zakresu ewentualnego wsparcia oraz monitorowanie sytuacji.

Dowództwo WOT uruchomiło telefoniczną linię wsparcia, która poprzez rzetelne udzielanie informacji, miała służyć stabilizacji nastojów lokalnej społeczności oraz oferować pomoc psychologiczną. Personel dziewięciu urzędów (gminnych i miejskich) został przeszkolony przez Zespół Działań Cyberprzestrzennych Dowództwa WOT z zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego (Silne Wsparcie: Parasol cyberbezpieczeństwa WOT dla urzędów).

Żołnierze WOT prowadzili także patrole piesze oraz mobilne na korzyść Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Wykorzystywali przy tym do obserwacji sprzęt optoelektroniczny (w tym noktowizję oraz termowizję). Wsparcie z powietrza, w postaci lotów rozpoznawczych, zapewniały Grupy Rozpoznania Obrazowego. Od 3 września 2021 roku operatorzy Bezzałogowych Statków Powietrznych FlyEye wykonali ponad 1000 godzin lotów nad województwem podlaskim. Bezzałogowce umożliwiały skuteczną lokalizację imigrantów, a Straży Granicznej działania wyprzedzające (1000 godzin lotów bezzałogowców rozpoznawczych WOT na granicy).

W kulminacyjnym momencie w ochronę granicy (na Podlasiu i Lubelszczyźnie) zaangażowanych było blisko 2 000 żołnierzy WOT.

Od marca 2022 roku Wojska Obrony Terytorialnej w Podlaskiem odpowiadają za ochronę wyznaczonego odcinka granicy polsko-białoruskiej. Wszystkimi zaangażowanym siłami na tym obszarze dowodzi 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej.

Zdjęcia: DWOT

Informacja prasowa

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X