Przejdź do serwisu tematycznego

PSO Maskpol podsumowuje 2022 rok

Wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol podsumowało swoją działalność na rzecz bezpieczeństwa w 2022 roku.

Kończący się 2022 rok był, dla wchodzącego w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego (PSO) Maskpol, kolejnym etapem na drodze do ugruntowania pozycji krajowego lidera branży producentów wyposażenia indywidualnego z zakresu ochrony przeciwchemicznej i balistycznej. Spółka realizowała, dotychczasowe oraz zawierała nowe, umowy w zakresie produkcji i dostaw sprzętu i umundurowania na potrzeby żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszy pozostałych formacji mundurowych, m.in. Wojska, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej.

Czynnikiem, który wywarł i wywiera ogromny wpływ na bieżącą działalność spółki, jak i całego sektora zbrojeniowego, jest napięta sytuacja spowodowana atakiem Rosji na Ukrainę. Pomimo, spowodowanej wojną, trudnej sytuacji na rynku paliw i surowców do produkcji, spółka na bieżąco i bez opóźnień realizowała swoje tegoroczne zobowiązania produkcyjne i dostawy dla Wojska Polskiego i Służb Mundurowych.

Najważniejsze z nich to:

 • produkcja i dostawy hełmów kuloodpornych HP-05,
 • produkcja i dostawy kuloodpornych kamizelek KWM-02,
 • produkcja i dostawy sprzętu ochrony przeciwchemicznej, tj. filtracyjnych masek przeciwgazowych MP-6, filtracyjnej odzieży ochronnej FOO-01 i narzutek ochronnych NO-01,
 • produkcja i dostawy umundurowania, tj. mundury polowe, mundury letnie i ubrania ochronne.

Mijający rok spółka zakończy rekordowym poziomem obrotów, przekraczającym 400 mln zł.

PSO Maskpol jest jedną z wielu spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej których sprzęt wspiera żołnierzy ukraińskich w walce w obronie niepodległości Ukrainy. Odnotowania wymaga fakt obecności sprzętu Maskpolu od 2014 (hełmów i kamizelek kuloodpornych KWM-02). W 2022 ukraińscy żołnierze zostali wyposażenie w kilkadziesiąt tysięcy jednostek sprzętu wyprodukowanych w Maskpolu. Szczególnie rozpowszechnione w ukraińskich formacjach frontowych są hełmy bojowe różnych typów, które uratowały życie setkom ukraińskich żołnierzy i funkcjonariuszy.

Sytuacja spowodowana wojną oraz potrzeba zwielokrotnienia mocy produkcyjnych w związku z prognozowanym zwiększeniem liczebności Sił Zbrojnych RP do 300 tys. żołnierzy, wpłynęła i zdeterminowała zarząd do podjęcia decyzję o zakupie przez PSO Maskpol nowoczesnego budynku produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego w Częstochowie na terenie podstrefy KSSE. Po niezbędnych pracach adaptacyjnych w tym nowoczesnym obiekcie od 2023 zostanie zlokalizowana produkcja umundurowania i wyposażenia indywidualnego żołnierzy i funkcjonariuszy (Maskpol rozbudowuje moce produkcyjne).

W roku 2023 spółka będzie realizować następne inwestycje istotnie dla zwiększenia wydajności i mocy produkcyjnych obejmujące m.in. budowę nowego obiektu produkcyjnego w Konieczkach (zwielokrotnienie produkcji kamizelek kuloodpornych) oraz stworzenie infrastruktury do produkcji opancerzenia dla NBPWP Borsuk (NBPWP Borsuk na testach w 15. BZ).

Aby produkowany przez PSO Maskpol sprzęt spełniał najwyższe standardy ochrony, firma poszukuje ciągle nowych rozwiązań, również w zakresie nowoczesnych materiałów do produkcji. W tym celu spółka nawiązała współpracę i podpisała umowę partnerską z amerykańską spółką Milliken – światowym liderem w produkcji wysokiej jakości tekstyliów. Porozumienie obejmuje obszar produktowy bielizny trudnozapalnej jako składnika odzieży wielowarstwowej dla Wojska Polskiego (Maskpol-Milliken: polsko–amerykańska współpraca w dziedzinie wyposażenia indywidualnego żołnierza).

Poza tym PSO Maskpol w mijającym roku prowadziło całą gamę różnorodnych działań na wielu płaszczyznach.

 1. W zakresie rozwoju produktów, najważniejsze z nich to:
  • jeden z najnowszych produktów w ofercie spółki – hełm balistyczny HP-05, dostarczany do Sił Zbrojnych – w styczniu 2022 przeszedł proces certyfikacji w zakresie ochrony balistycznej zgodnie z normą NIJ 0106.01 i jest oferowany klientom na rynkach zagranicznych;

HP-05

  • flagowy produkt firmy – kamizelka ochronna KWM-02, stanowiąca podstawową ochronę balistyczną żołnierzy Sił zbrojnych RP – przeszła proces modyfikacji do wersji KWM-02/2020 oraz pozytywnych testów ze strony końcowych użytkowników;
  • kamizelka kuloodporna zintegrowana KKZ-01, spełniająca funkcję ochrony balistycznej oraz platformy wieloelementowego przenoszenia całej gamy oporządzenia taktycznego – znajduje się końcowym etapie testów i będzie mogła być oferowana żołnierzom lekkiej piechoty WOT;

KKZ-01

  • Domena spółki to nie tylko sprzęt indywidualny. Dzięki posiadanym kompetencjom i wieloletniemu doświadczeniu w produkcji systemów ochrony zbiorowej spółka z powodzeniem zrealizowała (opracowanie – wspólnie z Wojskowym Instytutem Chemii i Radimetrii, produkcja, dostawa, serwis) projekt produkcji systemów filtrowentylacyjnych w zakresie ochrony przed bronią masowego rażenia dla niszczycieli min klasy Kormoran. Profesjonalne wykonanie tego zadania zaowocowało podpisaniem kolejnej umowy ze Stocznią Remontowa Shipbuilding na dostawę trzech systemów OPBMR dla nowobudowanych, w latach 2022-2027, okrętów Marynarki Wojennej RP. Realizacja tych projektów odbywa się przy współudziale WICHiR, co doprowadziło do zacieśnienia współpracy i podpisania porozumienia podczas tegorocznego, jubileuszowego Salonu MSPO w Kielcach (Współpraca PSO Maskpol z WICHiR i Stocznią Remontowa Shipbuilding);
  • PSO Maskpol rozwija nie tylko produkty dedykowane Siłom Zbrojnym ale również innym służbom mundurowym, np. kask ochronny KPO-04 to kolejna zmodyfikowana wersja, oferowanego głównie Policji, kasku ze zintegrowaną ochroną twarzy oraz z możliwością bezpośredniego podłączenia maski przeciwgazowej z filtropochłaniaczem. Kask jest bardzo wysoko oceniany przez funkcjonariuszy i może być oferowany Policji, Straży Granicznej lub innym formacjom porządku publicznego.
  • Oferta spółki została powiększona również o nowy filtropochłaniacz FP-WIKA-CBRN typu A2B2E1K1SXP3D/R do masek filtracyjnych zapewniający kompleksową ochroną zarówno przed TSP (Toksyczne Środki Przemysłowe) jak i przed BST (Bojowe Środki Trujące). Nasz filtropochłaniacz zapewnia skuteczną ochronę przed szeroką gamą zagrożeń przemysłowych, jak i wieloma substancjami mogącymi stanowić broń chemiczną, przed potencjalnymi patogenami również broni biologicznej oraz pyłami radioaktywnymi.
 1. W zakresie udziału w krajowych i zagranicznych imprezach targowych, wystawach i konferencjach, do najważniejszych można zaliczyć:

Zdjęcia: PSO Maskpol

Reasumując, miniony rok był dla spółki jednym z najlepszych, jeżeli nie najlepszym w historii. Ambicje i chęć dalszego rozwoju, są jednak coraz większa, a 2023 będzie stawiał jeszcze wiele wyzwań, którym będzie trzeba podołać.

Informacja prasowa

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X