Jak poinformował Redakcję Magazynu MILMAG Rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej, płk Marek Pietrzak do Wojska Polskiego przekazano łącznie 8 tysięcy hełmów HP-05. Osłony głowy charakteryzujące się wysokim podcięciem (high-cut) trafiły na wyposażenie Brygad Obrony Terytorialnej oraz Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW). Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez MILMAG 30 hełmów HP-05 testowali żołnierze PKW w Afganistanie.

Na wyposażenie Sił Zbrojnych RP trafiło już 8 tys. hełmów HP-05. Ich producentem jest Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A., spółka wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej / Zdjęcia: WOT

Na wyposażenie Sił Zbrojnych RP trafiło już 8 tys. hełmów HP-05. Ich producentem jest Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A., spółka wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej / Zdjęcia: WOT

Zgodnie z komunikatem płk. Pietrzaka Hełmy HP-05 weszły dotychczas na wyposażenie dziesięciu z piętnastu brygad obrony terytorialnej i są już wykorzystywane w szkoleniu żołnierzy WOT. Umożliwiło to podpisane w dniu 19 listopada br. polecenie Szefa IWspSZ o dopuszczeniu hełmów do użytkowania w siłach zbrojnych. Umowa na zakup 50 tys. hełmów HP-05 została zawarta w dniu 5 czerwca 2020 r. z firmą MASKPOL S.A. Harmonogram dostaw został rozłożony na lata 2020 – 2023.

Hełm HP-05 został wprowadzony na wyposażenie Sił Zbrojnych RP przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, które stało się gestorem nowych modeli hełmów kompozytowych w Siłach Zbrojnych. Stało się to na mocy decyzji nr 76/MON z 4 kwietnia 2017 roku zmieniającej decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej. Całkowita wartość kontraktu to zgodnie z wcześniejszymi komunikatami WOT 93,5 mln zł (Umowa na hełmy HP-05, 2020-06-05). 

Zgodnie z oświadczeniem WOT wybór tego typu hełmu był poprzedzony analizami, które  bazowały na doświadczeniach innych rodzajów sił zbrojnych, w tym poza granicami kraju, także w rejonach konfliktów zbrojnych. Jak podkreśla Marek Pietrzak doświadczenia te pokazały, że istnieje konieczność pozyskania – także dla lekkiej piechoty i innych specjalności wojskowych – hełmu spełniającego wymagania współczesnego pola walki. Hełm HP-05 spełnia nie tylko wymagania pododdziałów lekkiej piechoty, ale także wybranych stanowisk obsługi wozów bojowych piechoty, artylerii i innych specjalistycznych we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. 

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej podkreśla również konieczność utrzymania na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP co najmniej dwóch typów hełmów. Pierwszy, typu high-cut powinien być uzupełniony hełmem pełnym nowego typu, który ma zastąpić dotychczas wykorzystywane osłony głowy, wywodzące się z modelu wz. 2005 (w którym modyfikowano jedynie fasunek).

Zmodyfikowane hełmy HP-05 z wysoko podciętą częścią boczną były oferowane WOT od kilku lat. Podczas kieleckich targów MSPO 2018 zaprezentowano zmieniony hełm HP-05 w kolorze ziemnym z czerepem wykonanym z polietylenu, po raz pierwszy z poprawionym, bardziej ergonomicznym obwodem dopasowanym do kształtu głowy oraz nowym wzorem gniazda noktowizora. Oprócz wysokiej wytrzymałości balistycznej, cechą wyróżniającą hełm jest także powłoka czerepu, odporna na uszkodzenia mechaniczne.