Trzynasty kanał chińskiej telewizji państwowej (CCTV 13) zaprezentował urywki z ostatnio zrealizowanych ćwiczeń ogniowych w nieujawnionej lokalizacji z udziałem m.in. śmigłowców uderzeniowych CAIC Z-10A, uzbrojonych w nowy przeciwpancerny pocisk kierowany (Chiński ppk HJ-12E na eksport, 2020-03-31).

W zaprezentowanym przez chińską telewizję państwową nagraniu wideo dwa śmigłowce uderzeniowe CAIC Z-10A zostały uzbrojone w łącznie osiem przeciwpancernych pocisków kierowanych nieznanego typu

W zaprezentowanym przez chińską telewizję państwową nagraniu wideo dwa śmigłowce uderzeniowe CAIC Z-10A zostały uzbrojone w łącznie osiem przeciwpancernych pocisków kierowanych nieznanego typu

Nagranie wideo datowane na 6 sierpnia przedstawia dwa śmigłowce należące do lotnictwa wojsk lądowych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ChALW). Zgodnie z opisem należą one do 161. Brygady Szturmowej Lotnictwa 83. Grupy Armii. Brygada ma dowództwo w Xīnxiāng w prowincji Henan i podlega Centralnemu Dowództwu Teatru ChALW. Na potrzeby ćwiczeń zostały przebazowane tysiące kilometrów od swojej macierzystej lokalizacji.

Według ekspertów zaprezentowane śmigłowcowe ppk to rozwinięcie pocisków klasy powietrze-ziemia AKD-10, naprowadzanych radarem milimetrowym (MMW) albo zupełnie nowe pociski tej klasy. Na nagraniu wideo ukazano, jak obsługa naziemna brygady montuje po dwa pociski na jednej szynie uzbrojenia pod każdym z pylonow. Pod nimi, gdzie na szynie znajduje się teoretycznie miejsce na dwa kolejne ppk, zamontowano jednak zasobnik nieznanego typu i przeznaczenia – być może do zbierania danych telemetrycznych.

Na zbliżeniu widać również zasobniki nieznanego typu, które według ekspertów mogły zbierać dane telemetryczne, przekazywać dane do naprowadzania na cele od lekkiego śmigłowca rozpoznawczo-uderzeniowego Harbin Z-19A lub pełnić rolę iluminatora radarowego oświetlającego cel / Zdjęcia: CCTV 13

Na zbliżeniu widać również zasobniki nieznanego typu, które według ekspertów mogły zbierać dane telemetryczne, przekazywać dane do naprowadzania na cele od lekkiego śmigłowca rozpoznawczo-uderzeniowego Harbin Z-19A lub pełnić rolę iluminatora radarowego oświetlającego cel / Zdjęcia: CCTV 13

Dalej na filmie widać, jak śmigłowce atakują około ośmiu celów ćwiczebnych – pojazdów opancerzonych, w tym czołgów. Co istotne, Z-10A towarzyszy co najmniej jeden lekki śmigłowiec rozpoznawczo-uderzeniowy Harbin Z-19A, wyposażony w nowy radar milimetrowy kierowania ogniem, co sugeruje, że mógł dostarczać on dane do naprowadzania na cele. W tym przypadku wspomniane zasobniki nieznanego typu na Z-10A mogłyby pełnić rolę przekaźnika tychże danych (Pakistan zainteresowany Z-10ME, 2020-02-29). 

Radar milimetrowy został zamontowany na maszcie ponad wirnikiem głównym, podobnie jak AN/APG-78 Longbow na śmigłowcach AH-64D/E Apache. Radary tego typu  służą do lokalizowania i klasyfikowania celów, ustalania kolejności atakowania i następnie naprowadzania pocisków w każdych warunkach atmosferycznych, w dzień i w nocy.

Jednak w takim wypadku, gdy radar milimetrowy jest na drugim śmigłowcu, nie zapewniałby takich możliwości kierowania ogniem jakie uzyskują amerykańskie wiropłaty z własnym radarem, gdyż w przypadku ataku trybem wystrzel i zapomnij (fire-and-forget) chiński śmigłowiec przenoszący pociski musiałby znajdować się w linii strzału do czasu rażenia celu przez nie. Dlatego trzecią opcją dla tajemniczej funkcji zasobnika jest iluminator radarowy, naprowadzający pociski za pomocą częstotliwości radiowych, który w tym przypadku musiałby być połączony z systemami elektro-optycznymi śmigłowca.

Wizualnie pocisk przypomina nieco ppk BA-21, opracowany przez państwową spółkę NORINCO (China North Industries Corporation), charakteryzujący się zasięgiem prawie 18 km. Co istotne, pocisk ten naprowadzany jest radarem milimetrowym i pół-aktywnie za pomocą lasera. Został zaprezentowany podczas targów Airshow China 2018 jako rozwinięcie wcześniej wspomnianego AKD-10 o zasięgu 6 km, używanego przez śmigłowce Z-10A i Z-19A oraz będący odpowiednikiem amerykańskich ppk AGM-114 Hellfire (na uzbrojeniu chińskich wiropłatów są także ppk AKD-9 i pociski powietrze-powietrze PL-90).

Według ekspertów, zaprezentowany pocisk może znajdować się w ostatniej fazie rozwoju i prób państwowych przed wprowadzeniem na uzbrojenie – bądź już został wprowadzony. Warto dodać, że BA-21 został już wcześniej zintegrowany z dużymi, bojowymi bezzałogowymi statkami latającymi (bbsl) CAIG Wing Loong I (Pterodactyl-1) klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance, średniego pułapu o dużej długotrwałości lotu).