19 lutego w Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) odbyło się uroczyste otwarcie laboratorium Zautomatyzowanego Systemu Kierowania Ogniem (ZZKO) Topaz, którego dokonali rektor-komendant uczelni gen. bryg. dr Robert Kosowski oraz wiceprezes Grupy WB Adam Bartosiewicz.
 Z udziałem wiceprezesa Grupy WB Adama Bartosiewicza, w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie otwarto Laboratorium Zautomatyzowanego Systemu Kierowania Ogniem Topaz / Zdjęcie: Grupa WB

Z udziałem wiceprezesa Grupy WB Adama Bartosiewicza, w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie otwarto Laboratorium Zautomatyzowanego Systemu Kierowania Ogniem Topaz / Zdjęcie: Grupa WB

Rozpoczęcie działalności Laboratorium ZZKO Topaz jest pierwszym wymiernym efektem zawartego 3 lipca 2020 porozumienia o współpracy między Akademią Sztuki Wojennej a spółką WB Electronics z Ożarowa Mazowieckiego. Przedmiotem umowy jest realizacja wspólnych projektów na potrzeby Sił Zbrojnych RP i realizacji prób w ramach Artillery Systems Cooperation Activities (ASCA) (Porozumienie Grupy WB z Akademią Sztuki Wojennej, 2020-07-07).

Zasadniczym celem nawiązania współpracy między przedsiębiorstwem wchodzącym w skład Grupy WB a Akademią Sztuki Wojennej, jest prowadzenie wspólnych badań naukowych w obszarach systemów wsparcia dowodzenia, kierowania ogniem i rozpoznania oraz integrowanie ZZKO Topaz z innymi systemami. Wdrożenie Laboratorium w ASzWoj wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno Akademii, jak i jej studentów. Adaptacja nowych rozwiązań w procesie kształcenia, prowadzenie badań, zbieranie doświadczeń i formułowanie wniosków będą niezwykle korzystne do dalszego rozwoju systemu, a tym samym zdolności operacyjnych Wojsk Rakietowych i Artylerii (WRiA).  

Oprzyrządowanie procesu dydaktycznego w systemy wsparcia dowodzenia, analogiczne do tych, jakimi posługują się żołnierze w jednostkach i dowództwach, pozwolą na bezpośrednie przygotowanie oficerów do realizacji zadań na stanowiskach służbowych, które będą zajmować po ukończeniu Akademii.

Adam Bartosiewicz powiedział podczas uroczystości otwarcia Laboratorium: Cieszymy się, że dzisiejsza umowa pozwoli oficerom nabyć praktyczne umiejętności w obszarach systemów wsparcia dowodzenia, kierowania ogniem i rozpoznania. Sala trenażera Zautomatyzowanego Zestawu Kierowania Ogniem TOPAZ umożliwi zapoznanie się ze scenariuszami przeprowadzenia misji bojowych o różnym poziomie trudności.

Gen. bryg. dr Robert Kosowski dodał: Jestem przekonany, że uruchomione dzisiaj Laboratorium ZZKO Topaz wzbogaci proces dydaktyczny realizowany na Wydziale Wojskowym w kontekście nie tylko teoretycznego, ale i praktycznego przygotowania oficerów wojsk rakietowych i artylerii oraz innych specjalności do jego wykorzystania podczas różnego rodzaju szkoleń i ćwiczeń realizowanych w jednostkach wojskowych. Będzie to też dobre miejsce do konfrontowania oczekiwań oficerów z możliwościami systemu i sytuacjami, jakie stawia współczesne i przyszłe pole walki.

Kolejną oraz równie istotną korzyścią wdrożenia Laboratorium ZZKO Topaz jest unikalna możliwość prowadzenia badań pozwalających na opracowanie nowych, efektywnych procedur i praktycznych rozwiązań. Tym samym można stwierdzić, że Akademia nie tylko dotrzymuje kroku SZ RP w ramach procesu modernizacyjnego, ale także daje szansę na jego wzbogacanie. Pracownia umożliwia realizację zajęć dydaktycznych w zakresie procesu planowania wsparcia ogniowego na szczeblu oddziału (pododdziału) artylerii. Ponadto, zwiększa efektywność nauczania w zakresie kierowania ogniem dywizjonu artylerii. Umożliwia prowadzenie treningów kierowania ogniem z wykorzystaniem wszystkich elementów rozpoznania dostępnych na polu walki. Zajęcia prowadzone są z oficerami Wojsk Rakietowych i Artylerii w ramach Dowodzenia Rodzajami Wojsk oraz Połączonego Wsparcia Ogniowego. Umożliwia zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności pracy w ZZKO Topaz, w który wyposażona jest polska artyleria. Jednocześnie w laboratorium można szkolić 22 słuchaczy.

Najbliższym przedsięwzięciem realizowanym w Akademii, w ramach którego wykorzystany będzie system Topaz, jest ćwiczenie pk. Brama, które rozpocznie się już 15 marca br. z udziałem studentów i słuchaczy Akademii.