Redakcja Portalu MILMAG rozmawia z Bartłomiejem Michałowskim, Prezesem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych na temat kluczowych kierunków rozwoju OBRUM w dziedzinie  opracowywania i produkcji specjalistycznych symulatorów i trenażerów przeznaczonych dla sił zbrojnych.

Bartłomiej Michałowski, Prezes Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych

Jakub Link-Lenczowski,  MILMAG: Panie Prezesie, jak ważne są praca badawczo- rozwojowe dla OBRUM? Co jest obecnie kierunkiem priorytetowym w dziedzinie symulacji i szkolenia?

Bartłomiej Michałowski, Prezes OBRUM: Sama nazwa firmy OBRUM, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych, pochodzi od pracy właśnie badawczo-rozwojowych. To jest DNA naszej firmy. Prowadzimy prace rozwojowe głównie w dwóch obszarach. Są to pojazdy gąsienicowe oraz produkty cyfrowe, w tym systemy związane z autonomiczną jazdą. W dziedzinie symulatorów i szkoleń przedstawiliśmy naszą wizję jak nowe technologie powinny być wykorzystywane nie tylko w procesie szkolenia Sił Zbrojnych RP, ale również w procesie serwisowania sprzętu w dyspozycji jednostek wojskowych. Tworzymy, jako inwestycje własne, narzędzia informatyczne, które umożliwiają nam jeszcze szybsze i lepsze tworzenie aplikacji szkoleniowych.

Jakie są w Pana opinii najważniejsze wdrożenia OBRUM w tej dziedzinie, w minionych latach?

OBRUM dostarczał różne rozwiązania w dziedzinie symulacji i szkoleń. W mojej ocenie, jeśli miałbym wymienić tylko dwa, są to: Symulator do szkolenia plutonu Rosomaków oraz Symulator Jazdy Czołgiem Leopard (SJCL). Niestety stworzony przez nas Symulator do szkoleń Plutonu Rosomaków zakończył się tylko na etapie stworzenia jednego zestawu prototypowego. SJCL został uruchomiony w 2020, dzielnie wspiera proces szkolenia polskich pancerniaków i dostajemy pozytywne opinie od użytkowników.

Symulator Jazdy Czołgiem Leopard (SJCL) / Zdjęcia: OBRUM

Jak Pan ocenia współpracę z użytkownikami? Czy uzyskane informacje zwrotne pozwalają na udoskonalenie, ewolucję systemów szkoleniowych OBRUM?

Współpracę z użytkownikami oceniam bardzo dobrze. W tym miejscu chciałbym za to serdecznie im podziękować. Jedyną uwagę jaką mam, ale to oczywiście nie dotyczy końcowych użytkowników, tylko zamawiających: w naszych Siłach Zbrojnych jest zdecydowanie za mało symulatorów i aplikacji szkoleniowych

Obecnie rozwijane na świecie systemy szkoleniowe są rozwiązaniami kompleksowymi, wdrażanymi na wielu szczeblach. Jak w te trendy wpisują się projekty opracowane przez OBRUM?

Jesteśmy w światowej czołówce w obszarze produktów cyfrowych i tworzenia nowoczesnych systemów szkoleniowych. Zespół inżynierów w OBRUM może tworzyć nawet lepsze rozwiązania informatyczne niż nasi koledzy w innych krajach, bowiem w Polsce umiemy szkolić dobrych informatyków i architektów rozwiązań cyfrowych. Możemy w pełnym zakresie w Polsce wpisywać się w ten trend. Potrzebujemy jedynie dużo więcej projektów i zamawiających rozumiejących, że nowoczesne systemy szkoleniowe mogą radykalnie przyspieszać i polepszać wyszkolenie polskich żołnierzy.

Czy jest możliwe spięcie różnego typu trenażerów i symulatorów w jedną sieć? Czy można do niej włączyć rzeczywiste systemy uzbrojenia?

Oczywiście jest możliwe, jeśli takie trenażery i symulatory są mądrze zaprojektowane i wdrożone. Na przykład dla nas, nie byłoby większym problemem połączyć nasz symulator plutonu Rosomaka z symulatorem jazdy czołgiem Leopard.

OBRUM rozwija również systemy informatyczne mające wspomóc procesy logistyczne. Jak wygląda współpraca z użytkownikami w tej dziedzinie?

To jest dla nas ciągle nowy obszar. Mam jednak nadzieję, że już w przyszłym roku zaskoczymy państwa z nowym produktem. Na razie, nie chciałbym o tym więcej mówić.

Czy mógłby Pan nakreślić wizję rozwoju systemów szkoleniowych OBRUM w przyszłości? Czy planujecie dalsze wprowadzanie rozwiązań typu rzeczywistość rozszerzona i rzeczywistość wirtualna czy też będzie to zupełnie coś innego?

OBRUM stoi na dwóch biznesowych filarach. Pierwszy filar to pojazdy specjalne i mosty mobilne. Drugi filar to symulatory i produkty cyfrowe. Oba obszary będziemy rozwijać równolegle i oczywiście łączyć nasze kompetencje mechaniczne i informatyczne, tam gdzie to jest możliwe. Nasz sztandarowy produkt, most mobilny MS-20, wyposażony jest w symulator proceduralny i szkoleniowy. Opracowaliśmy również dokument pod nazwą Wizja OBRUM dla nowoczesnych systemów szkoleniowych i serwisowych. Tak, będziemy rozwijać narzędzia do szkolenia polskich żołnierzy. Jakie i w jakiej ilości zależy jednak przede wszystkim od dowództwa Sił Zbrojnych RP. W OBRUM, w obszarze symulatorów, aplikacji szkoleniowych i serwisowych jesteśmy gotowi dostarczać rozwiązania na najlepszym, światowym poziomie. Nowoczesne systemy szkoleniowe, dokumentacja interaktywna i systemy wsparcia działań serwisowych powinny obejmować cały sprzęt, który jest w posiadaniu wojska. O przewadze sił zbrojnych decyduje jakość przeszkolenia w również dużym stopniu jak jakość sprzętu. W OBRUM rozwijamy narzędzia technologiczne pomagające w całym cyklu szkolenia z użytkowania i naprawy sprzętu wojskowego i cywilnego.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Cały artykuł jest dostępny w najnowszym wydaniu MILMAG D&S