7 października izraelska spółka SpearUAV poinformowała o opracowaniu ręcznej wyrzutni hermetycznych kapsuł z bezzałogowymi statkami latającymi (bsl) klasy mikro Ninox 40 do realizacji zadań rozpoznania, obserwacji, wskazywania celów i rozpoznania pola walki ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition And Reconnaissance). Rodzina nowych bsl, obejmujących także większe Ninox 66 i Ninox 103, została ujawniona 6 sierpnia br. (Rodzina bezzałogowców SpearUAV Ninox, 2020-08-07).

Ręczna wyrzutnia Ninox40 Handheld pozwala na wystrzeliwanie bsl Ninox 40 bez konieczności użycia lekkiego 40-mm granatnika, ani żadnego innego specjalistycznego wyposażenia osobistego

Ręczna wyrzutnia Ninox40 Handheld pozwala na wystrzeliwanie bsl Ninox 40 bez konieczności użycia lekkiego 40-mm granatnika, ani żadnego innego specjalistycznego wyposażenia osobistego

Wyrzutnia o nazwie Ninox40 Handheld pozwala na wystrzeliwanie bsl Ninox 40 bez konieczności użycia lekkiego 40-mm granatnika, ani żadnego innego specjalistycznego wyposażenia osobistego. Rozwiązanie jest kierowane przede wszystkim do służb porządkowych i bezpieczeństwa publicznego oraz organów ścigania, takich jak policja, służba więzienna czy straż graniczna.

System składa się z hermetycznej kapsuły z bsl gotowym do natychmiastowego użycia i jednostki sterującej, czyli tabletu. Po wystrzeleniu, bsl automatycznie rozkłada cztery śmigła napędowe i stabilizuje lot poziomy bez udziału operatora. Bsl rodziny Ninox charakteryzują się wzmocnioną konstrukcją, odporną na ekstremalne warunki operacyjne i środowiskowe, w tym wibracje.

Wystrzelenie bezzałogowca nie wymaga żadnego specjalistycznego przeszkolenia i nie uzależnia operatora od posiadania innej broni, takiej jak 40-mm granatnik / Zdjęcia: SpearUAV

Wystrzelenie bezzałogowca nie wymaga żadnego specjalistycznego przeszkolenia i nie uzależnia operatora od posiadania innej broni, takiej jak 40-mm granatnik / Zdjęcia: SpearUAV

Urządzenie ma masę mniej niż 250 g, dzięki czemu może być przenoszony w kieszeni/ładownicy kamizelki typu plate carrier czy kuloodpornej. Po wystrzeleniu Ninox 40 może wykonywać lot przez nawet 40 minut z ładunkiem użytecznym złożonym z kamery dziennej lub nocnej oraz systemem automatycznego śledzenia. Bsl może być wystrzeliwany w podczas przemarszu/w ruchu oraz z ukrycia.

Gadi Kuperman, założyciel i dyrektor generalny założonej w 2017 spółki SpearUAV podkreślił, że Ninox 40 jest to pierwszy na świecie bsl, który jest ręcznie wystrzeliwany z kapsuły transportowej, co daje obraz sytuacji taktycznej w ciągu kilku sekund. Podkreślił, że rodzina bsl Ninox przechodzi obecnie próby terenowe, a system jest ciągle rozwijany, aby spełnić specyficzne wymogi operacyjne odbiorców. Pierwszym z nich będą Siły Obronne Izraela (Cawa ha-Hagana le-Jisra’el) (Hero-30 w izraelskiej służbie, 2020-07-14).