25 marca w bazie lotniczej amerykańskiej marynarki wojennej NAS Patuxent River w stanie Maryland miała miejsce uroczystość przekazania zmiany na stanowisku dyrektora programowego w biurze PMA-276 H-1 Light/Attack Helicopters w Korpusie Piechoty Morskiej (US Marine Corps, USMC).

Płk David C. Walsh (po prawej) przekazał sztandar jednostki płk. Płk Vasiliosowi E. Pappasowi (po lewej) / Zdjęcie: Joy Shrum, US Navy

Płk Vasilios E. Pappas zastąpił na tym stanowisku płk. Davida C. Walsha. W uroczystości przekazania sztandaru jednostki uczestniczył zastępca Komendanta USMC ds. Lotnictwa, gen. piechoty morskiej Mark R. Wise, który powiedział:

Ta platforma [śmigłowce uderzeniowe Bell AH-1Z Viper i wielozadaniowe UH-1Y Venom – przyp. red.] jest nie tylko kluczem do tego, co zrobiliśmy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, ponieważ przeszliśmy do czterołopatowych Huey i Cobra, ale jest również ważna do tego, dokąd zmierzamy w przyszłości. Ta zdolność jest konieczna; będziemy mieć wielu marines w szeroko rozproszonym środowisku [walki], dzięki której będą zdolni do działań, więc musimy mieć z nimi to, co najlepsze i to właśnie reprezentuje [ta platforma H-1].

W trakcie swojej czteroletniej kadencji płk Walsh był odpowiedzialny za przepływ 5,1 mld USD krajowych i zagranicznych funduszy wojskowych, wspierających zamówienia, eksploatację i konserwację śmigłowców, badania, rozwój, testy i oceny operacyjne. W ramach programu H-1 dostarczono 113 śmigłowców obu typów do USMC zgodnie z harmonogramem i poniżej szacowanych kosztów. Płk Walsh nadzorował również sprzedaż za granicę procedurą FMS (Foreign Military Sales), obejmującą 16 AH-1Z Viper i 8 UH-1Y Venom do Bahrajnu i Czech (Czesi zamówili AH-1Z i UH-1Y, AH-1Z dla Bahrajnu).

Ponadto, płk Walsh powołał zespoły wsparcia floty w każdej z Marine Aircraft Group w całym kraju, aby pomóc w rozwiązywaniu krytycznych problemów, które negatywnie wpływały na gotowość operacyjną śmigłowców. W rezultacie flota H-1 utrzymywała najwyższą gotowość operacyjną, pośród wszystkich statków powietrznych USMC (USMC wycofa jedną piątą śmigłowców AH-1Z i UH-1Y).

Był również odpowiedzialny za pomyślne wprowadzenie podstawowego programu eksploatacyjnego, który był pilotażowy i służy obecnie za wzór dla innych programów dotyczących wsparcia lotnictwa. W programie określono wymagania dotyczące gotowości operacyjnej, które posłużą jako podstawa utrzymania śmigłowców rodziny H-1 przez cały okres trwania programu (AH-1Z i UH-1Y w misjach ekspedycyjnych USMC).

Teraz, płk David C. Walsh będzie podlegał bezpośrednio zastępcy sekretarza US Navy ds. badań, rozwoju i pozyskiwania Frederickowi J. Stefany, jako asystent ds. wojskowych.

Płk Pappas rozpoczął swoją służbę wojskową w USMC latając na śmigłowcach wielozadaniowych UH-1N Huey, a następnie został skierowany na głęboko zmodernizowane UH-1Y Venom. Następnie został pilotem testowym programu H-1 w 21. Eskadrze Doświadczalnej (HX-21). Następnie służył w wielu biurach programowych, w tym w omawianym PMA-276, biurze PMA-261 programu H-53 Heavy Lift Helicopters i połączonym biurze PMA-275 programu zmiennowirnikowców V-22 Osprey. Pappas jest również absolwentem Marines ‘Top Level School i uczestniczył w programie stypendialnym Secretary of Defense Corporate Fellowship, gdzie był przydzielony do EMC Corporation od czerwca 2015 do czerwca 2016. Ostatnio pełnił funkcję asystenta ds. wojskowych w biurze zastępcy sekretarza US Navy ds. badań, rozwoju i pozyskiwania.

Śmigłowce rodziny H-1 są oferowane również Polsce. Przedstawiciele koncernu Bell podkreślają, że AH-1Z pozwoliłby zaspokoić potrzeby Wojska Polskiego w dziedzinie nowoczesnych śmigłowców szturmowych. W ramach programu programu Kruk Polska planuje kupno 32 wiropłatów, mających zastąpić przestarzałe Mi-24. Zgodnie z deklaracją Bella częścią oferty mogłyby stać się również technologie rozwijane przez amerykańską spółkę w ramach programu Future Vertical Lift:

Kiedy mówimy o nowych rozwiązaniach technicznych, np. patrząc na program BELL 360 INVICTUS, to widzimy np. system ALE (air-launched effects), który z powodzeniem moglibyśmy również zastosować na śmigłowcach rodziny H-1. Nie widzę powodu, dla którego nie miałoby się tak stać.

Zgodnie z logiką, przyszłościowe rozwiązania techniczne, jak wspomniane ALE, czy inne systemy uzbrojenia lub obserwacji, mogą zostać w pełni zintegrowane [z platformą H-1 – red.]. Możemy dokonać tego wspólnie z polskim przemysłem.

Wiem, że jedną z rzeczy, na którą polskie wojsko zwraca szczególną uwagę, jest użycie przeciwpancernych pocisków kierowanych rodziny Spike. Mogę potwierdzić, że także Marines są bardzo dobrze zaznajomieni z tym systemem i wykazują nim ciągłe zainteresowanie. USMC byłby zachwycony, gdyby okazało się, że także jeden z zagranicznych użytkowników chce uzbroić swoje śmigłowce rodziny H-1 w te zestawy przeciwpancerne. Polska mogła by zostać liderem z integracji Spike’ów z naszymi wiropłatami.

Zapewniali Redakcję MILMAG, Joel Best i Andrew P. Woodward, podczas targów MSPO 2020.
Współpraca PGZ i Bell w programie Kruk