6 czerwca 2018 czołgi podstawowe T-90S/SK formalnie weszły na wyposażenie irackich wojsk lądowych. Jednocześnie ogłoszono, że pierwsza partia, składająca się z 39 wozów, zastąpiła w linii czołgi M1A1M Abrams w dwóch batalionach 35. Brygady 9. Dywizji Pancernej.

W lipcu 2017 rząd iracki sfinalizował zakup 73 czołgów podstawowych T-90S i dowódczych T-90SK / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Iraku

W lipcu 2017 rząd iracki sfinalizował zakup 73 czołgów podstawowych T-90S i dowódczych T-90SK / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Iraku

Oficerowie i załogi irackie zostały przeszkolone przez personel rosyjski. Komunikat nie precyzuje, czy był to personel rosyjskich wojsk lądowych, korporacji NPO UralWagonZawod czy lokalnego podwykonawcy. Czołgi produkcji amerykańskiej wraz z transporterami opancerzonymi M113, zostały przekazane do 34. Brygady Pancernej Pustynne Lwy, również wchodzącej w skład 9. Dywizji, która do tej pory użytkowała T-72.

W lipcu 2008 Irak otrzymał zgodę na zakup 146 czołgów M1A1M Abrams (wariant pozbawiony wkładów ze zubożonego uranu w opancerzeniu), dzięki czumu stał się czwartym użytkowaniem tych wozów na Bliskim Wschodzie, po Egipcie (M1A1), Arabii Saudyjskiej (M1A2 SEP) i Kuwejcie (M1A2) / Zdjęcie: Daneille Hendrix, US Army

W lipcu 2008 Irak otrzymał zgodę na zakup 146 czołgów M1A1M Abrams (wariant pozbawiony wkładów ze zubożonego uranu w opancerzeniu), dzięki czumu stał się czwartym użytkowaniem tych wozów na Bliskim Wschodzie, po Egipcie (M1A1), Arabii Saudyjskiej (M1A2 SEP) i Kuwejcie (M1A2) / Zdjęcie: Daneille Hendrix, US Army

Irak wyraził zainteresowanie zakupem rosyjskich wozów bojowych w 2014. Zdecydowano się na zakup 73 czołgów podstawowych T-90S i dowódczych T-90SK w 2016, a kontrakt sfinalizowano w lipcu 2017. Dostawa 36 pojazdów nastąpiła w lutym 2018. Wraz z czołgami, odbiorca otrzymał wozy zabezpieczenia technicznego i transportowe.

T-90S/SK jest eksportowym wariantem czołgów T-90A/K, który został opracowany z wymogami użytkowników azjatyckich, m.in. Indii i Wietnamu, a także Algierii (T-90SA). 9 marca 2018 pojawiły się informacje o udzieleniu licencji na produkcję 400 wozów w tym wariancie Egiptowi (Czołgi T-90S/SK dla Egiptu, 2018-03-12). Głównym uzbrojeniem jest 125-mm armata gładkolufowa 2A46M. Wersja dowódcza różni się od standardowej radiostacją HF typu R-168-100KBE, aparaturę nawigacyjną TNA-4-3 i busolę artyleryjską PAB-2M.

Analiza
Decyzja władz irackich o zastąpieniu wozów amerykańskich rosyjskimi może mieć podłoże polityczne, a nie tylko związane z niższymi kosztami eksploatacyjnymi, generowanymi przez T-90S/SK. Jeszcze w styczniu 2015 pojawiały się doniesienia, jakoby irackie Abramsy, wraz z innym wyposażeniem produkcji amerykańskiej (HMMWV, Cougar MRAP czy M113), były przekazywane radykalnym milicjom szyickim, takim jak Kata’ib Hezbollah, wspieranym przez Iran. Milicje weszły w skład irackich sił bezpieczeństwa dopiero w 2016.

8 lutego 2018 Departament Obrony USA po raz pierwszy oficjalnie przyznał, że co najmniej 9 M1A1M Abrams trafiło w ręce bojówkarzy. Jednocześnie wywarto presję na rząd iracki, aby sprzęt wojskowy produkcji amerykańskiej nie był przekazywany lokalnym milicjom. Zgodnie z majowym raportem złożonym w Kongresie przyznano, że wszystkie irackie czołgi M1A1M ponownie trafiły pod kontrolę tamtejszego resortu obrony. Poinformowano również, że zaczęto wymagać od użytkownika irackiego pełnych raportów na temat czołgów i miejsca ich rozlokowania, wprowadzono także ograniczenia dotyczące obsługi technicznej.