Przejdź do serwisu tematycznego

Rusza budowa drugiego Delfina

Na terenie stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku, odbyło się uroczyste cięcie blach dla drugiego z serii okrętu rozpoznania radioelektronicznego projektu 107, pozyskiwanego w ramach programu Delfin.

W środę, 15 listopada, odbyła się w gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding uroczystość palenia (cięcia) blach dla drugiego okrętu rozpoznania radioelektronicznego budowanego w ramach programu pod kryptonimem Delfin. Okręt o numerze budowy 107/2 otrzyma nazwę Henryk Zygalski i ma w przyszłości nosić numer burtowy 264.

Arkusz blachy, którego palenie rozpoczęło proces budowy okrętu 107/2, przyszłego ORP Henryk Zygalski

Zaledwie niespełna siedem miesięcy temu – 27 kwietnia br. miała miejsce analogiczna uroczystość w odniesieniu do pierwszej jednostki tego typu – 107/1, dla której przewidziano nazwę Jerzy Różycki i numer burtowy 261. Tym samym w chwili obecnej program przebiega według pierwotnie założonego harmonogramu, zgodnie z którym przekazanie gotowych jednostek powinno odbyć się w terminach do 15 grudnia 2026 roku oraz do 15 czerwca 2027 roku.

Po wejściu do służby oba Delfiny zastąpią wysłużone okręty projektu 863: OORP HydrografNawigator, które wówczas będą miały za sobą po ok. 52 lata służby: banderę na ORP Hydrograf podniesiono 17 lutego 1975 r., zaś na ORP Nawigator rok później – 8 maja 1976 r. (Początek budowy pierwszego okrętu rozpoznawczego Delfin dla Marynarki Wojennej).

Zainicjowanie pierwszego palenia blach

Wypalarka plazmowa Stigal PRO Master3D podczas pracy

Umowa na budowę dwóch jednostek w ramach programu Delfin została zawarta pomiędzy Agencją Uzbrojenia a szwedzką firmą Saab Kockums AB 25 listopada 2022 roku. Wedle ówczesnych informacji jej wartość wyniosła ok. 620 mln EUR czyli po ówczesnym kursie ok. 2,912 mld zł. Pełną odpowiedzialność za zaprojektowanie, budowę oraz wsparcie logistyczne okrętów, w tym za dostawę i integrację systemów rozpoznawczych odpowiada Saab. Jako generalnego wykonawcę wybrał on stocznię Remontowa Shipbuilding, która z kolei jest odpowiedzialna za budowę gotowych okrętów wraz z przeprowadzeniem pełnego zakresu prób stoczniowych na uwięzi (HAT – harbour acceptance test) oraz morskich (SAT – sea acceptance test) (Delfin: dwa okręty wywiadu radioelektronicznego dla Polski, Pierwsze wyposażenie dla dwóch okrętów wywiadu radioelektronicznego Delfin).

Podpisanie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie budowy okrętu 107/2. Podpisują przedstawiciele: Agencji Uzbrojenia, Saab Kockums, Remontowej Shipbuilding oraz towarzystwa klasyfikacyjnego DNV

Jak informuje Agencja Uzbrojenia, powyższa umowa ma na celu zwiększenie zdolności Sił Zbrojnych RP w zakresie pozyskiwania danych rozpoznawczych w oparciu morskie okrętowe systemy rozpoznania radioelektronicznego.

Morskie okrętowe systemy rozpoznania radioelektronicznego umożliwią pozyskiwanie danych rozpoznawczych w zakresie całego spektrum morskiego rozpoznania radioelektronicznego (SIGINT). Szczegółowa specyfikacja systemu stanowi informację niejawną.

Warto podkreślić, że okręty zostaną wybudowane w Stoczni Remontowa Shipbuilding, a strona szwedzka dostarczy specjalistyczne wyposażenie. W realizację umowy zostaną zaangażowane również inne podmioty polskiego przemysłu obronnego, co przełoży się na znaczący udział podmiotów krajowych w tym kontrakcie.

Dokument potwierdzającego rozpoczęcie budowy okrętu 107/2 / Zdjęcia: Przemysław Gurgurewicz, MILMAG

Okręty rozpoznawcze projektu 107 oparte są na stworzonym przez gdyńskie biuro projektowe MMC Ship Design & Marine Consulting projekcie szwedzkiego okrętu rozpoznawczego HMS Artemis (A202), który 30 kwietnia 2023 r. został odebrany przez szwedzki urząd zamówień obronnych Försvarets Materielverk (FMV). Z kolei, dziś 15 listopada, FMV przekazał okręt marynarce wojennej (Szwedzki Artemis przekazany zamawiającemu).

 

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X