17 stycznia spółka Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) otrzymała zamówienie o wartości kilkudziesięciu milionów euro na dostawę 40 samochodów ciężarowych HX2 do wsparcia przyszłego szwedzkiego systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego MIM-104E Patriot w konfiguracji PAC-3 MSE. Dostawy ciężarówek mają rozpocząć się w pierwszym kwartale 2021.

Szwedzi zamówili 40 ciężkich pojazdów wysokiej mobilności RMMV HX2, w tym 16 w konfiguracji ciągników siodłowych i 24 jako pojazdy transportowe. Będzie to wsparcie logistyczne systemu MIM-104E Patriot / Zdjęcie: Rheinmetall MAN Military Vehicles

Szwedzi zamówili 40 ciężkich pojazdów wysokiej mobilności RMMV HX2, w tym 16 w konfiguracji ciągników siodłowych i 24 jako pojazdy transportowe. Będzie to wsparcie logistyczne systemu MIM-104E Patriot / Zdjęcie: Rheinmetall MAN Military Vehicles

Niemiecka spółka dostarczy 40 ciężkich pojazdów wysokiej mobilności RMMV HX2, w tym 16 w konfiguracji ciągników siodłowych i 24 jako pojazdy transportowe (Pierwsze RMMV HX2 dla Bundeswehry, 2018-11-08; Elefant 2 dla Bundeswehry, 2018-12-14). Rheinmetall jest partnerem amerykańskiego koncernu Raytheon, który dostarczy Szwecji system Patriot. Porozumienie o współpracy zostało podpisane w 2018.

10 sierpnia 2018 Szwecja podpisała umowę z USA na dostawę czterech jednostek ogniowych systemu MIM-104E Patriot. Zgodnie z informacją amerykańskiej Agencji Współpracy Obronnej (DSCA, Defense Security Cooperation Agency) z 20 lutego 2018 pakiet dla Szwecji miał objąć również specjalistyczne pojazdy i ciągniki siodłowe (Szwecja wybrała Patrioty, 2018-08-11).

Analiza
W maju 2014 szwedzka agencja zamówień wojskowych Försvarets materielverk (FMV) zamówiła 215 pojazdów HX do pułków logistycznych wojsk lądowych (Svenska armén). Ciężarówki dostarczono w 2017: 62 HX2, a pozostałe 153 HX44M w układzie napędowym 8×8. Zakup kolejnych samochodów RMMV jest kontynuacją polityki ujednolicania wyposażenia wynika też z pozytywnych doświadczeń z ich użytkowania.

Zakup niemieckich pojazdów jest częścią umowy ramowej realizowanej wspólnie z Norwegią na dostawy do 2026 do 2 tysięcy pojazdów logistycznych dla sił zbrojnych obu państw.

31 marca 2014 norweska agencja uzbrojenia FLO/NDLO (Forsvarets logistikkorganisasjon) ogłosiła podpisanie dwóch umów z RMMV na zakup 120 pojazdów HX2, w tym 95 w układzie napędowym 8×8 i 8 HX45M w układzie 10×10. Wozy przekazano w 2018. Łącznie RMMV dostarczył ponad 10 tys. samochodów ciężarowych rodziny HX dla dwunastu państw (Więcej ciężarówek dla Australii, 2018-07-26; HMT Extenda dla Norwegii, 2018-06-12).