20 listopada br. Europejska Organizacja jednocząca współpracę w dziedzinie uzbrojenia (Organisation conjointe de coopération en matière d’armement, OCCAR) poinformowała o zakończeniu dwuletnich negocjacji z grupą branżową kierowaną przez spółkę Airbus Defence and Space GmbH w programie francusko-niemiecko-włosko-hiszpańskiego bezzałogowego statku latającego EuroMALE.

Rozwój europejskiego bezzałogowego systemu powietrznego klasy MALE zapewni suwerenność w tej dziedzinie i będzie wspierać europejską bazę technologiczno-przemysłową sektora obronnego. / Grafika: Airbus Defence and Space

Rozwój europejskiego bezzałogowego systemu powietrznego klasy MALE zapewni suwerenność w tej dziedzinie i będzie wspierać europejską bazę technologiczno-przemysłową sektora obronnego. / Grafika: Airbus Defence and Space

Cztery państwa uczestniczące w programie potwierdziły dzień wcześniej 7. Radzie Programowej (7th Programme Board) OCCAR, że niezbędne warunki umowy, w tym ceny i warunki przemysłowe zostały uzgodnione. Oczekuje się, że umowa przemysłowa w ramach drugiej fazy programu na budowę prototypu zostanie zawarta na początku 2021, co pozwoli na jego budowę i oblot do 2025 (pierwotnie planowano oblot na 2023 – przyp. red.).

Niemiecki oddział Airbus Defence and Space stoi na czele grupy przemysłowej złożonej także, jako podwykonawców, z włoskiej Leonardo, francuskiej Dassault Aviation i hiszpańskiej Airbus Defence and Space SAU (Samoloty i śmigłowce Airbusa dla Hiszpanii, 2020-08-02).

Porozumienie opiewa na opracowanie, produkcję i wstępne wsparcie eksploatacyjne przez okres pięciu lat maksymalnie 20 systemów powietrznych przez 13-letni okres trwania umowy. Dostawa seryjnych statków powietrznych wraz z powiązanym wyposażeniem naziemnym jest planowane na rok 2028 (Oblot pierwszego niemieckiego Heron TP, 2020-07-28; Niemcy rezygnują z zakupu Tritonów, 2020-01-30).

Bezzałogowiec nowej generacji ma być przeznaczony do zadań wywiadowczych, obserwacji i rozpoznania obiektów lądowych i morskich oraz identyfikacji i namierzania celów w dzień i nocy. Ma wykorzystywać nową głowicę optoelektroniczną pracującą m.in. w podczerwieni (SIAE2019: Leonardo Falco Xplorer, 2019-06-18).

Plan budowy europejskiego bsl klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance, średniego pułapu o dużej długotrwałości lotu) został ogłoszony w grudniu 2013 i był jednym z czterech priorytetów w sferze techniki powietrznej, zatwierdzonych przez Radę Europejską. 18 maja 2015 Francja, Niemcy i Włochy (a potem także Hiszpania) zapowiedziały dwuletnią fazę studium wykonawczego projektu. Pełnowymiarowa makieta EuroMALE, wcześniej znanego jako MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System), została zaprezentowana podczas berlińskich targów ILA, 26 kwietnia 2018. W grudniu tego samego roku ogłoszono, że projekt przeszedł wstępny przegląd (ILA2018: Prezentacja EuroMALE, 2018-04-27).