Jak dowiedział się Portal MILMAG Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) wytypował dwóch wykonawców, których zaprosi do składania ofert w ramach programu Albatros (Chętni na bezzałogowe wiropłaty pokładowe).

Bezpilotowce pionowego startu będą przeznaczone do prowadzenia obserwacji dzienno-nocnej nad morzem i linią brzegową / Zdjęcie: Schiebel

Jak informuje rzecznik IU, mjr Krzysztof Płatek:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) klasy taktycznej krótkiego zasięgu pionowego startu i lądowania w ramach programu ALBATROS do składania ofert wstępnych zaproszonych zostanie dwóch wykonawców:
1. WB Electronics S.A.
2. Schiebel Elektronische Geräte GmbH.

Postępowanie na dostawę jednego zestawu  (z opcją na drugi) zostało zainicjowane przez IU MON 15 grudnia 2020. Bsl o maksymalnej masie startowej 200 kg będą przeznaczone do prowadzenia obserwacji dzienno-nocnej w różnorodnym środowisku, tj. rozpoznania sił nieprzyjaciela nad morzem i linią brzegową, nad lądem oraz w poszukiwaniu rozbitków nad morzem przy wykorzystaniu czujników elektrooptycznych, ale także z użyciem radiolokatorów z aperturą syntetyczną SAR (Bezzałogowe Albatrosy dla Marynarki Wojennej).

Jak informował Inspektorat Uzbrojenia wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyli szwedzko-szwajcarska spółka joint venture UMS Skeldar (złożona z UMS AERO Group i Saab Defence and Security), WB Electronics (wchodząca w skład Grupy WB), Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik razem w włoską spółką Leonardo, austriacka grupa Schiebel, katowicka spółka Works 11 wraz z amerykańska Martin UAV oraz spółka Siltec z Pruszkowa.