21 maja australijska spółka DroneShield poinformowała, że belgijska policja federalna (Federale Politie) podpisała umowę ramową, w ramach której zostaną dostarczone ręczne zestawy do obezwładniania bezzałogowych statków latających (bsl) DroneGun Tactical z przeznaczeniem dla formacji policyjnych państw Unii Europejskiej.

Ręczne zestawy do obezwładniania bezzałogowców DroneGun Tactical zostały wcześniej zakupione m.in. przez francuskie wojska lądowe / Zdjęcie: DroneShield

Ręczne zestawy do obezwładniania bezzałogowców DroneGun Tactical zostały wcześniej zakupione m.in. przez francuskie wojska lądowe / Zdjęcie: DroneShield

DroneGun Tactical został wybrany jako preferowany system obezwładniania bsl w ramach ogólnoeuropejskiego przetargu dla sił policyjnych, prowadzonego przez Belgię. Dostawami, szkoleniem w obsłudze i wsparciem logistycznym zajmie się zarejestrowana w Niderlandach spółka Force Pro, będąca partnerem DroneShield w państwach Beneluksu.

Zgodnie z zapisami umowy ramowej, zestawy zostaną docelowo wprowadzone we wszystkich państwach członkowskich UE, dlatego nie określono minimalnej liczby zamawianych zestawów, która będzie zależeć od zapotrzebowania poszczególnych użytkowników. Dostawy rozpoczną się już w bieżącym kwartale roku, a spółka oczekuje zawarcia umów w długookresowej perspektywie. Spółka z Australii oczekuje, że europejskie formacje zainteresują się również zakupem m.in. ręcznych zestawów RfPatrol, przeznaczonych do wykrywania bezzałogowców w odległości do 1000 m i zakresie 360 stopni (GROM przeciwko bezzałogowcom, 2019-10-22).

Opis
Zaprezentowany 12 lutego 2018 DroneGun Tactical otrzymał certyfikat bezpieczeństwa w zakresie narażenia człowieka na energię o częstotliwości radiowej 2 sierpnia tego samego roku. Jest zmodernizowanym i kompaktowym wariantem urządzeń wcześniejszych generacji: DroneGun MkI i DroneGun MkII.

Urządzenie ma 1422 mm długości, 450 mm wysokości, 203 mm szerokości. Masa urządzenia wynosi 6,3 kg a całkowita, wraz z kontenerem transportowym, 16,5 kg. Akumulator litowo-jonowo o pojemności 14,8 V zapewnia nieustanną pracę urządzenia przez ponad 30 minut.

DroneGun Tactical emituje fale radiowe o zmiennej częstotliwości (433 MHz, 915 MHz, 2,4 GHz i 5,8 GHz) do zakłócania sygnału GPS (lub GLONASS), łączności z konsolą sterowania i zablokowania kanału wideo przekazywanego z bsl do operatora w odległości do 1000 m. Urządzenie przejmuje kontrolę nad bsl i pozwala na bezpieczne sprowadzenie go na ziemię lub na powrót do miejsca startu. Umożliwia także śledzenie miejsca położenia operatora. Emitowany sygnał nie niszczy układów elektronicznych przechwyconego statku (Certyfikacja DroneGun Tactical, 2018-08-03).