8 października oficer prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) płk Marek Pietrzak poinformował, że w ćwiczeniu taktyczno-specjalnym kr. Renegade/Sarex-20, organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) wzięły udział Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze WOT. Scenariusz ćwiczenia zakładał odnalezienie rozbitego samolotu bojowego wraz z jego załogą (14. ZBOT ćwiczyła z Marynarką Wojenną, 2020-10-09).

Scenariusz ćwiczenia zakładał, że po awarii myśliwiec spadł w trudno dostępnym bagnistym i podmokłym terenie lasów parczewskich. Naoczni świadkowie informowali o opadającym spadochronie

Scenariusz ćwiczenia zakładał, że po awarii myśliwiec spadł w trudno dostępnym bagnistym i podmokłym terenie lasów parczewskich. Naoczni świadkowie informowali o opadającym spadochronie

Był to jeden z epizodów tegorocznej edycji ćwiczenia Renegade/Sarex-20, którego celem było sprawdzenie elementów systemu obrony powietrznej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego. Brali w nich udział żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Gen. bryg. Władysława Liniarskiego, ps. Mścisław (1. PBOT) oraz 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego, ps. Zapora (2. LBOT) (Współpraca 16. DBOT z Policją, 2020-10-09).

Warto przypomnieć, że od września 2018 w system poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR, Aeronautical Search and Rescue) włączone zostały Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze (NZPR) Wojsk Obrony Terytorialnej. Stanowią one jeden z elementów systemu zarządzania kryzysowego WOT. NZPR-y są przeznaczone do niesienia pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych, które uległy awarii. Ich zadaniem jest odnalezienie miejsca wypadku lub osób zaginionych, udzielenie pierwszej pomocy, zabezpieczenie śladów oraz ochrona mienia i wyposażenia. Ideą działania NZPR jest wsparcie społeczeństwa nie tylko w sytuacjach katastrof statków powietrznych, ale również w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego np. podczas poszukiwania zaginionych osób (4. WMBOT otrzyma sztandar, 2020-10-03).

Terytorialny charakter WOT jest w tego typu działaniach atutem. Rozmieszczenie jednostek na terenie całego kraju pozwala na błyskawiczne podejmowanie działań ratowniczych / Zdjęcia: WOT

Terytorialny charakter WOT jest w tego typu działaniach atutem. Rozmieszczenie jednostek na terenie całego kraju pozwala na błyskawiczne podejmowanie działań ratowniczych / Zdjęcia: WOT

NZPR-y są utrzymywane w 2-godzinnej gotowości, w systemie 7/24/365. Zasadniczy skład zespołu to pięciu żołnierzy, ale w zależności od potrzeb może on być rozbudowywany. Na wyposażeniu NZPR znajdują się m.in. środki transportu samochody i pojazdy typu quad, noktowizyjne i termowizyjne urządzenia obserwacyjne, urządzenia do nawigacji, środki łączności (m.in. do kontaktu z Lotniczym Zespołem Poszukiwawczo-Ratowniczym), środki medyczne oraz oświetlenia sygnalizacyjne (Kurs Ratownika Pola Walki w CS WOT, 2020-09-14).

Do tej pory w skali całego kraju żołnierze WOT brali udział w kilkudziesięciu akcjach poszukiwawczych – głównie zaginionych osób. Działania te były prowadzone na wniosek Policji. Pierwsze praktyczne wykorzystanie NZPR do poszukiwań zaginionego statku powietrznego miało miejsce w grudniu 2019 w rejonie Wzgórz Dylewskich (woj. warmińsko – mazurskie). Wypadkowi uległ wówczas prywatny, lekki śmigłowiec Robinson R-22 Beta II o znakach rozpoznawczych A77-JRO. Pilot zginął na miejscu.