15 lipca rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) płk Marek Pietrzak poinformował, że w siedzibie DWOT w Zegrzu odbyła się uroczystość podsumowania wspólnych, czteromiesięcznych działań pomiędzy pododdziałami Wojsk Obrony Terytorialnej i Polskiej Policji w odpowiedzi na pandemię COVID-19 w ramach operacji pk. Odporna Wiosna (WOT podsumowują operację Odporna Wiosna, 2020-06-03).

Żołnierze WOT i funkcjonariusze Polskiej Policji wzięli udział w 70 623 wspólnych patrolach związanych z monitoringiem kwarantanny oraz w 25 317 patrolach prewencyjnych. Patrole odwiedziły ponad 10 milionów ludzi przebywających w kwarantannie

Żołnierze WOT i funkcjonariusze Polskiej Policji wzięli udział w 70 623 wspólnych patrolach związanych z monitoringiem kwarantanny oraz w 25 317 patrolach prewencyjnych. Patrole odwiedziły ponad 10 milionów ludzi przebywających w kwarantannie

W uroczystości wzięli udział dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła, zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański, dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Maciej Nestoruk, Komendanci Wojewódzcy Policji oraz Dowódcy Brygad OT, a także wyróżnieni podczas służby policjanci i żołnierze.

Współpraca obu formacji mundurowych odbywała się na podstawie porozumienia z 5 lutego br., które podpisali dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła i Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Założenia podpisanego dokumentu musiały zostać wprowadzone w życie już miesiąc później, gdy do Polski dotarła pandemia COVID-19. Pierwsze wspólne patrole żołnierzy i policjantów odbyły się już 6 marca, a DWOT ogłosiło 18 maca rozpoczęcie operacji przeciwkryzysowej pk. Odporna Wiosna (COVID-19: WOT realizuje misję Odporna Wiosna, 2020-03-21).

Podczas uroczystości w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu wyróżniono funkcjonariuszy Polskiej Policji i żołnierzy OT, którzy w szczególny sposób zaangażowali się w działania podczas kryzysu / Zdjęcia: WOT

Podczas uroczystości w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu wyróżniono funkcjonariuszy Polskiej Policji i żołnierzy OT, którzy w szczególny sposób zaangażowali się w działania podczas kryzysu / Zdjęcia: WOT

Wzrost liczby osób przebywających w kwarantannie z powodu COVID-19 oraz wprowadzanie kolejnych ograniczenia spowodowały potrzebę wzmocnienia wojskiem działań realizowanych przez Policję. W kluczowym momencie, działania te pochłaniały blisko 30% sił WOT skierowanych do operacji Odporna Wiosna. Żołnierze WOT w czasie trwania operacji do 22 czerwca wzięli udział w 70 623 wspólnych patrolach z policjantami, których celem był monitoring kwarantanny oraz w 25 317 patrolach prewencyjnych. Patrole odwiedziły ponad 10 milionów ludzi przebywających w kwarantannie.

W trakcie spotkania w siedzibie DWOT w Zegrzu, poddano analizie i ocenie przyjęte rozwiązania współpracy w ramach wsparcia Polskiej Policji przez WOT w czasie operacji Odporna Wiosna oraz określono kierunki i sposób doskonalenia przygotowawczego funkcjonariuszy i żołnierzy do realizacji wspólnych zadań w sytuacjach kryzysowych. Wyróżniono również funkcjonariuszy Polskiej Policji i żołnierzy OT, którzy w szczególny sposób zaangażowali się w działania podczas kryzysu.

Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Maciej Nestoruk podkreślił, że w takcie zwalczania skutków pandemii współpraca z WOT przebiegała bez żadnych zastrzeżeń, a żołnierze wykazywali się zaangażowaniem oraz zdyscyplinowaniem, w pełni realizując stawiane przed nimi zadania. Dodał, że wspólne patrole w znacznym stopniu odciążyły funkcjonariuszy Policji w zakresie kontroli osób objętych kwarantanną, wpłynęły na skuteczną realizację zadań oraz pozwoliły na efektywne wykorzystanie sił pozostających w dyspozycji jednostek do realizacji innych zadań i przedsięwzięć związanych z COVID-19.

Jednym z głównych zadań WOT jest zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków, a także ochrona zdrowia i życia ludności oraz udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zadania te wynikają wprost z misji formacji, jaką jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Misja ta oraz terytorialny charakter WOT jest zbieżna z misją i zakresem działań Policji, dlatego naturalną rzeczą jest współdziałanie i wzajemne wsparcie.