6 kwietnia rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) płk Marek Pietrzak poinformował, że w ramach operacji Odporna Wiosna, brygady OT, wraz z podchorążymi akademii wojskowych, kontynuują wsparcie opieki medycznej i służb sanitarnych w całym kraju w związku z pandemią choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirsa SARS-CoV-2.

W ramach pierwszej ogólnopolskiej operacji przeciwkryzysowej pk. Odporna Wiosna, począwszy od 18 marca, każdego dnia w bezpośrednie działania jest zaangażowanych ponad 4 tys. żołnierzy OT i podchorążych Akademii Wojskowych / Zdjęcie: WOT

W ramach pierwszej ogólnopolskiej operacji przeciwkryzysowej pk. Odporna Wiosna, począwszy od 18 marca, każdego dnia w bezpośrednie działania jest zaangażowanych ponad 4 tys. żołnierzy OT i podchorążych Akademii Wojskowych / Zdjęcie: WOT

Zakres działań obejmuje pomiary temperatury pacjentów i personelu, regulację ruchu, transport i rozładunek medykamentów, organizację tymczasowych izb przyjęć, dekontaminację pomieszczeń oraz pobieranie wymazów. Zadania są realizowane w ramach trwającej od 18 marca operacji przeciwkryzysowej Odporna Wiosna (ang. Resilient Spring) (COVID-19: WOT realizuje misję Odporna Wiosna, 2020-03-21).

Jak poinformował, płk Pietrzak, pół tysiąca żołnierzy OT i podchorążych pełni służbę w ponad 100 szpitalach i placówkach medycznych w całej Polsce. Lista zadań jakie wykonują żołnierze-ochotnicy jest długa i uzależniona od potrzeb danej placówki. Działania obejmują nie tylko szpitale zakaźne, ale także oddziały onkologiczne, pediatryczne czy ogólnoprofilowe. Dzięki temu odciążany jest personel medyczny tych placówek, a zwłaszcza pielęgniarki i ratownicy medyczni.

Żołnierze pełnią również wartę przed szpitalami, wzmacniając ich ochronę i monitorując dostęp do nich (triaż), w tym selekcjonują i kierują osoby wchodzące na odpowiednie oddziały. Ponadto, przed szpitalami rozstawiono tymczasowe namioty wojskowe z nagrzewnicami i zestawem oświetleniowym, które służą za tymczasowe izby przyjęć.

Porucznik Tomasz Klucznik, oficer prasowy 7. Pomorskiej Brygady OT powiedział, że takie działania w systemie zmianowym realizują żołnierze WOT w7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku, Szpitalu Powiatowym w Kartuzach, Szpitalu Miejskim w Słupsku i w szpitalu na gdańskiej Zaspie.

Warto przypomnieć, że od końca marca na wniosek wojewódzkich lub powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, medycy z WOT rozpoczęli pobieranie wymazów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Próbki te są następnie transportowane do laboratoriów. Służbę w ośmiu województwach pełnią ochotnicy posiadający odpowiednie kompetencje co najmniej ratownika medycznego oraz mający specjalne przeszkolenie. Takie dwu lub trzyosobowe zespoły działają także mobilnie, pobierając próbki w domach od osób przebywających na kwarantannie (COVID-19: Medycy WOT wspierają służbę zdrowia, 2020-03-31).

W niektórych szpitalach żołnierze OT pomagają w przewozie i rozładunku leków, przenoszeniu sprzętu, przygotowaniu stref brudnych/czystych, czy dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych. W szpitalu w Gliwicach żołnierze OT wspierają także służby przy obsłudze monitoringu termowizyjnego. Wsparcie opieki zdrowotnej w walce z pandemią COVID-19 to również pomoc rodzinom personelu medycznego. Obecnie, współdziałając z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych (NIPiP), żołnierze OT wspierają 42 takie rodziny.