11 marca Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) poinformowało o planach działań formacji, związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem 2019-nCoV.

Dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła, poinformował, że Wojska Obrony Terytorialnej zmieniają model funkcjonowania formacji ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Podkreślił, że zapobieganie i opóźnianie rozprzestrzeniania koronowirusa wymaga podjęcia szybkich działań właśnie teraz - na wczesnym etapie kiedy istnieje jeszcze możliwość wpływu na tempo i zasięg jego transmisji / Zdjęcie: WOT

Dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła, poinformował, że Wojska Obrony Terytorialnej zmieniają model funkcjonowania formacji ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Podkreślił, że zapobieganie i opóźnianie rozprzestrzeniania koronowirusa wymaga podjęcia szybkich działań właśnie teraz – na wczesnym etapie kiedy istnieje jeszcze możliwość wpływu na tempo i zasięg jego transmisji / Zdjęcie: WOT

 

Zgodnie z oświadczeniem DWOT na obecnym etapie bezpośrednia walka z koronawirusem nie jest możliwa, dlatego Wojska Obrony Terytorialnej w ramach działań Sił Zbrojnych RP będą podejmowały szeroko zakrojone działania profilaktyczne. Działalność szkoleniowa WOT zostanie ograniczona, zmianie ulegnie model pracy i służby oraz zostaną wdrożone rozwiązania profilaktyczne skutkujące ograniczeniem ryzyka transmisji koronawirusa 2019-nCoV na lub przez żołnierzy WOT i członków ich rodzin.

Żołnierze WOT będą wspierać służby specjalistyczne, odciążać cywilną służbę zdrowia, wspierać opiekę osób starszych oraz edukować otoczenie i personel własny w celu ograniczenia skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV.

Od 12 marca, od godz. 9.00, do odwołania zmienia się model funkcjonowania WOT ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Całość formacji przechodzi w stan 12-godzinnej gotowości do działania. Wybrane grupy żołnierzy o określonych specjalnościach wojskowych wchodzą w 6-godzinną gotowość do podjęcia działań.

Działania WOT będą się skupiały na trzech głównych obszarach. Obszar pierwszy obejmuje wspieranie Policji, Straży Granicznej, wojewodów oraz władz samorządowych w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa 2019-nCoV oraz wsparcie opieki nad osobami zakażonymi, przebywającymi w kwarantannie oraz osobami starszymi. Zadanie to będzie realizowane poprzez selektywną aktywację żołnierzy WOT posiadających kompetencje ratowników medycznych, pielęgniarek, farmaceutów, żołnierzy z uprawnieniami KPP (kwalifikowanej pierwszej pomocy) – dotyczy to tylko tych żołnierzy, którzy na co dzień nie realizujących zadań na rzecz służby zdrowia. Zadanie to będzie dotyczyło też kierowców, logistyków, obsług agregatów prądotwórczych, obsług zestawów oświetleniowych, psychologów oraz informatyków. Siły te będą utrzymywane w 6-godzinnej gotowości do działania. Przewiduje się również możliwość wsparcia cywilnych służb medycznych w celu ich odciążenia od działalności bieżącej. Żołnierze OT – ratownicy medyczni oraz posiadający kursy KPP otrzymają do ich dyspozycji wyposażenie medyczne celem wykorzystania w miejscu zamieszkania i pracy.

Obszar drugi obejmuje ograniczanie ryzyka transmisji koronawirusa 2019-nCoV na oraz przez żołnierzy WOT i członków ich rodzin. Zadanie to będzie realizowane w myśl zasady, że tylko zdrowi, możemy wspierać lokalne społeczności. W tym celu zmieniony zostanie model toku pracy i służby .Do końca kwietnia 2020 żołnierze OT będą zwolnieni ze szkoleń rotacyjnych realizowanych w jednostkach wojskowych, w tym samym czasie nie będą realizowane szkolenia zintegrowane oraz podstawowe i wyrównawcze żołnierzy OT. Oznacza to, że planowane na najbliższy weekend wcielenia na terenie województw świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego nie odbędą się. Zostaną zorganizowane dodatkowe szkolenia żołnierzy z wykształceniem medycznym i farmaceutycznym nie realizujących zadań na rzecz służby zdrowia oraz żołnierzy z kwalifikacjami KPP.

Obszar trzeci obejmuje edukację personelu i otoczenia w zakresie profilaktyki i zapobiegania zakażeniom. Zadanie to jest realizowane w ramach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, za pośrednictwem środków elektronicznych oraz ulotek i informacji dystrybuowanych w miejscach służby i pracy. W ramach szeroko stosowanej profilaktyki odwołany został udział żołnierzy WOT we wszystkich służbowych przedsięwzięciach zagranicznych.

Dowódca WOT zalecił również ograniczenia prywatnych podróży zagranicznych przez żołnierzy i pracowników. Części personelu cywilnego została umożliwiona praca zdalna. Na chwilę obecną WOT wspiera funkcjonariuszy Straży Granicznej na punktach kontrolnych na granicy województwa śląskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Wsparcie realizowane jest poprzez wystawienie namiotów, środków transportu oraz masztów oświetleniowych. Na wniosek wojewody dolnośląskiego realizowane jest wsparcie transportowe. Na terenie całego kraju żołnierze WOT objęli opieką kombatantów Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych. Wsparcie polega na izolowaniu kombatantów od potencjalnych źródeł zakażenia wirusem poprzez pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb (zakupy czy transport). Dowódcy Brygad OT utrzymują kontakt z wojewodami i biorą udział w posiedzeniach WCZK (Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego). W celu szybszej koordynacji przedsięwzięć z ramienia dowództwa WOT zostali delegowani oficerowie łącznikowi do Ministerstwa Zdrowia. Trwa planowanie dalszego zaangażowania.