Przejdź do serwisu tematycznego

MSPO 2023: Nowości od Rekord Rescue

Rekord Rescue z Wrocławia to lider w dostarczaniu nowoczesnego sprzętu ratunkowego i ochronnego dla służb MSWiA i Straży Pożarnej. Oferuje szeroką gamę produktów, od sprzętu dla policji po profesjonalne rozwiązania dla strażaków. Na targach MSPO 2023 spółka zaprezentowała kilka nowości.

Rekord Rescue z Wrocławia to lider w dostarczaniu nowoczesnego sprzętu ratunkowego i ochronnego dla służb MSWiA i Straży Pożarnej. Oferuje szeroką gamę produktów, od sprzętu dla policji po profesjonalne rozwiązania dla strażaków. Na targach MSPO 2023 spółka zaprezentowała kilka nowości: Obronny Indywidualny Pakiet Kierunkowy (KOSA), urządzenie dywersyjne Modliszka, Nieelektryczny System Inicjowania NSI czy Namiot Techniczny MNT.

 

Obronny Indywidualny Pakiet Kierunkowy (KOSA)

Obronny Indywidualny Pakiet Kierunkowy to system składający się z gotowego urządzenia wybuchowego oraz zapalnika nieelektrycznego NSI. Przeznaczony jest do zabezpieczania własnych pozycji obronnych, stanowisk, okopów itp. Może być używany do prowadzenia dywersji pod wszelkimi postaciami. Skuteczny przeciwko sile żywej przeciwnika jak i pojazdom nieopancerzonym.

Cechą wyróżniającą KOSA jest jego wszechstronne zastosowanie na polu walki, prostota konstrukcji, niska waga, krótki czas ustawienia i uzbrojenia, mobilność. Pakiet przeznaczony dla żołnierza do przenoszenia w ładownicy na pasie lub kamizelce jako wyposażenie indywidualne. Został zaprojektowany tak by nie obciążał nadmiernie żołnierza w czasie operacji prowadzonych w terenie.

Konstrukcja KOSA po zdetonowaniu zapewnia uderzenie odłamków tylko w jedną stronę, tworzy bezpieczną strefę dla operatora. Przy konstruowaniu urządzenia położono nacisk na nowe spojrzenie prowadzenia działań operacyjnych przy wykorzystaniu materiałów wybuchowych. W konstrukcji zastosowano lekki materiał w postaci ceramiki, która stanowi element odłamkujący i ma znaczący wpływa na masę urządzenia.

Nowością w KOSA jest to że materiał wybuchowy w postaci plastycznego materiału wybuchowego nie jest integralną częścią urządzenia i jest przechowywany oddzielnie w magazynie uzbrojenia. Żołnierz po pobraniu KOSA z magazynu samodzielnie umieszcza materiał plastyczny w urządzeniu przed operacją. Takie podejście do sprawy powoduje iż materiał wybuchowy zmagazynowany w magazynie może być systematycznie wymieniany na nowy nie angażując w to samego urządzenia.

Prostota budowy zapewnia szybkie i skuteczne działanie w warunkach bojowych, umożliwia łączenie urządzeń w większe zestawy np. przez styczność obudowami i detonowanie ich za pomocą tylko jednego zapalnika przez tzw. wpływ. Urządzenie jest wyposażone w rozkładane stopki które wbija się w ziemię w celu odpowiedniego ustawienia na gruncie np. pod odpowiednim kątem. Dodatkowo na obudowie urządzenia znajdują się cztery punkty mocowania, które umożliwiają zamocowanie w pionie lub poziomie np. na słupie, gałęzi drzewa itp. Linka która umożliwia przymocowanie urządzenia do różnych elementów znajduje się w schowku obudowy.

Działania operatora polegają na ustawieniu KOSA w terenie w odpowiednią stronę przodem w kierunku przeciwnika lub spodziewanego ataku, włożeniu zapalnika w otwór obsady, rozwinięciu rurki Nitro Tube i umieszczeniu tulejki inicjatora w komorze urządzeni zbijającego (zbijaka), które jest na wyposażeniu KOSA. Po zdjęciu zabezpieczenia i wyciągnięciu zawleczki system jest gotowy do odpalenia. W chwili zagrożenia lub na rozkaz operator wciska aplikator, który uruchamia urządzenie w trybie natychmiastowym.

Zdjęcia: Rekord Rescue

Bezpieczna odległość od urządzenia z tyłu to kilkanaście metrów na otwartej przestrzeni, jeśli operator jest ukryty w okopie lub za osłoną nie ma to istotnego znaczenia dla niego, on sam decyduje o bezpiecznej odległości od ładunku. Magazynowanie urządzenia KOSA bez włożonego materiału wybuchowego sprawia, że można je przechowywać w magazynie przez kilkadziesiąt lat, natomiast zapalniki nieelektryczne NSI należy wymienić co dwanaście lat, z możliwością przedłużenia czasu użytkowania po badaniach w WITU o następne lata.

Modliszka

Modliszka to nowatorskie urządzenie dywersyjne zastępujące lub wspomagające mechanizmy startowe zapalników np. min lub innych urządzeń wybuchowych. Zaprojektowana została do prowadzenia działań obronnych lub dywersji z użyciem materiałami wybuchowych i minami przeciwpancernymi.

Przeznaczona do skrytego niszczenia lub unieszkodliwiania wszelkich pojazdów poruszających się po gruncie w tym pojazdów opancerzonych wyposażonych w trały i inne systemy zabezpieczające przed detonacją materiałów wybuchowych ukrytych w ziemi. Najważniejszym jednak zadaniem Modliszki jest eliminacja wrogich saperów lub operatorów używających w terenie wykrywaczy min lub macek saperskich.

System Modliszki wykryje pracujący detektor metalu, który znajdzie się w zasięgu czujnika urządzenia i automatycznie prześle impuls do zapalnika elektrycznego, który zdetonuje umieszczony materiał wybuchowy . Modliszka wykryje każdy przedmiot metalowy nawet z kilkudziesięciu cm zanim przedmiot dotknie obudowy urządzenia np. w celu wykrycia macką saperską bądź bagnetem.

Modliszkę można wyposażyć w dodatkowy system, który będzie wyzwalał urządzenie przy dotyku macką saperską wykonaną z innego materiału niż metal np. porcelany lub tworzywa. Modliszka jak każde urządzenie elektroniczne może być zasilana z baterii lub akumulatora, czas działania urządzenia zależy od pojemności zastosowanych baterii. Urządzenie dezaktywuje się samoczynnie po upływie określonego czasu, ze względów oczywistych producent nie podaje czasu pracy urządzenia. Po samoczynnym dezaktywowaniu urządzenie można bezpiecznie usunąć, raz aktywowanego lepiej nie próbować neutralizować ze względów bezpieczeństwa, chyba że urządzenie wyłączy ten sam operator, który je uzbroił.

Zdjęcia: Paweł Ścibiorek, MILMAG

Modliszkę można wykorzystywać do zabezpieczania pól minowych lub jako osobny element skrytego zabezpieczania strategicznych obiektów, miejsc dyslokacji lub dróg przemieszczania się nieprzyjaciela. Zastosowanie urządzenia jakim jest Modliszka na polu minowym uniemożliwi szybkie rozminowanie terenu i zabezpieczy rejon chroniony przed szybkim szturmem z wykorzystaniem wszelkich pojazdów np. lekkich jednośladów elektrycznych. Urządzenie jest w stanie wykryć oponę roweru jeśli zbliży się do czujnika. Samo urządzenie nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla osób cywilnych, które nie będą próbowały go rozbroić lub posiadać przy sobie elementów metalowych np. w obuwiu.

Rozwojową wersją Modliszki może być system, który umieszczony głęboko w gruncie będzie zupełnie nie wrażliwy na próbę neutralizacji za pomocą ładunków wydłużonych lub trałów lub innych systemów rozminowania, kwestia tylko jak duży ładunek materiałów wybuchowych umieścimy w gruncie tak by zniszczyć pojazd opancerzony, czołg czy np. bezzałogowy zdalnie sterowany trał. Rozwojowa wersja także wykryje detektor metalu przy próbie zlokalizowania.

Nieelektryczny System Inicjowania NSI

Nieelektryczny System Inicjowania służy do pobudzania spłonek detonujących każdego typu np. wojskowej spłonki 8 A-ATAT jak i innych materiałów pirotechnicznych i zapalających. Połączony ze spłonką detonującą tworzy układ zapalnika nieelektrycznego.

Budowa Nieelektrycznego Systemu Inicjowania opiera się na zastosowaniu sprawdzonej w działaniu od kilkunastu lat rurki Nitro Tube używanej w pracach strzałowych w górnictwie a produkowanej w Polsce. Inicjatorem, który powoduje zapalenie materiału w rurce Nitro Tube, a jednocześnie atutem niezawodności jest używana w nabojach myśliwskich spłonka M 209 umieszczona w tulejce inicjatora o wymiarach łuski 9 mm x19 Parabellum.

Zastosowanie takiego rozwiązania zwiększa możliwości inicjowania systemu, a mianowicie system NSI standardowo uruchamia się jednorazowym urządzeniem wyzwalającym działającym podobnie jak w znanych i używanych w wojsku systemach STS przez wciśnięcie aplikatora. Dodatkowo NSI można też odpalać z każdego pistoletu o kalibrze 9 mm PARA przez umieszczenie tulejki inicjatora w komorze nabojowej i oddanie przysłowiowego strzału. Zaletą wykorzystania spłonki M 209 w systemie daje możliwość wielokrotnego samodzielnego elaborowania tulei inicjatora podobnie jak w nabojach myśliwskich co może przyczynić się do redukcji kosztów szkolenia obsługi operatorów systemu. Rurka Nitro Tube standardowo jako oddzielny element występuje w bębnach o długości 2500 metrów i można ją ciąć no dowolne odcinki co przy wykorzystaniu takiego wariantu przełoży się na koszty szkolenia, jak i koszt zastosowania bojowego.

Zaletą systemu NSI jest to, że oprócz standardowych długości można system dowolnie przedłużać za na różne sposoby. Producent proponuje sprawdzone dwa sposoby przedłużania: po sapersku poprzez tulejkę aluminiową z uszczelniaczami gumowymi patrz zdjęcie, polegającym na umieszczeniu końcówek rurki z obu stron tulejki i obciśnięciu tulejki na końcach, czynność wykonuje się podobnie jak przy wykonywaniu zapalnika lontowego i obciśnięciu spłonki 8 A-ATAT.

Drugi sposób pokazany na zdjęciu, a sprawdzony w górnictwie, jak i w pracach z użyciem materiałów wybuchowych do zastosowań cywilnych to zastosowanie elastycznego łącznika z tworzywa o średnicy wewnętrznej 3 mm. W tym przypadku końcówki rurki wciska się do otworów łącznika, a rurki nie muszą się stykać. Konstrukcja rurki zapewnia przeskoczenie iskry nawet jeśli rurki są od siebie oddalone kilkanaście centymetrów, ale w osi. Na łączniki świetnie nadają się rurki po zużytych kroplówkach, co w dobie ekologii nie jest bez znaczenia. System NSI może być zakończony nowoczesną spłonką pobudzającą odporną na bodźce zewnętrzne lub operator może na końcu obcisnąć wojskową spłonkę 8 A-ATAT. Zdjęcie nr…

Do pobudzenia materiałów pirotechnicznych np. prochu czy innych wojskowych środków pozoracji zawierających mieszaniny pirotechniczne wystarczy umieszczenie wylotu rurki w materiale. Należy jednak pamiętać, że takie zapalenie substancji może przejść z szybkiego spalenia w detonację. Iskra z Rurki Nitro Tube zapali gazy palne jak i substancje palne np. benzynę. Urządzenie wyzwalające tzw. zbijak do systemu NSI na zdjęciu…. wykonany jest z wytrzymałego tworzywa i mimo że jest przeznaczony do jednorazowego użycia bojowego, jego prosta konstrukcja umożliwia po odpowiednim przygotowaniu ponowne wykorzystanie np. do szkolenia. Aktywowanie zbijaka następuje przez zdjęcie zabezpieczenia zbijaka oraz wyciągnięciu zawleczki zabezpieczającej, a następnie wciśnięciu aplikatora. Wciśnięcie aplikatora powoduje napięcie iglicy, jak i jej samoczynne zwolnienie. Uderzenie iglicy powoduje zbicie spłonki inicjatora, który umieszcza się uprzednio w komorze zbijaka, patrz zdjęcie nr…

System NSI w raz ze spłonką detonującą, który razem tworzy system zapalnika nieelektrycznego, można przedłużać lub rozgałęziać tak jak system STS, przez przyłożenie jednej lub kilku rurek Nitro Tube do obudowy spłonki lub zapalnika. Jeśli chcemy zainicjować większą ilość rurek Nitro Tube np. przy budowie sieci strzałowych można wykorzystać do tego każdy materiał wybuchowy do którego przykładamy rurki Nitro Tube. Jeśli zachodzi konieczność przy budowie sieci można wykorzystać połącznia mieszane np. zainicjować sieć nieelektryczną np. za pomocą zapalnika elektrycznego ERG.

Wersja rozwojowa systemu nad którą prowadzone są badania będzie opierać się wykorzystaniu rurki o mniejszej średnicy co przełoży się na wagę systemu jak i zajmowaniu objętości szczególnie przy przenoszeniu systemu przez pojedynczego żołnierza. Zalecana długość systemu w warunkach bojowych do przenoszenia przez pojedynczego żołnierza to 50 metrów (patrz zdjęcie nr… ).

System zapalnika nieelektrycznego o takiej długości wraz z urządzeniem zbijającym zmieści się w ładownicy i nie stanowi większego obciążenia dla operatora. Jeśli zajdzie potrzeba w warunkach bojowych przedłużenia systemu wystarczy połączyć większą ilość systemów, które przenoszą żołnierze w jeden zapalnik o żądanej długości lub wykorzystać rurkę Nitro Tube z bębna przewożoną np. w pojeździe, jeśli taki jest w nią wyposażony. System NSI można użyć w warunkach bojowych i zastosować przez odpowiednio przeszkolonych operatorów do walki z użyciem wszelkich materiałów i urządzeń wybuchowych. W tym do obrony jak i w ataku np. do detonowania Indywidualnych Pakietów Kierunkowych, ładunków sterowanych lub innych form ataku z zastosowaniem materiałów wybuchowych w tym szerokiej gamy pułapek.

Urządzenia wybuchowe inicjowane przez NSI nie podlegają ograniczeniom konwencji ONZ. i mogą eliminować siłę żywą przeciwnika jak inne środki techniczne i bojowe. Gwarancja na użytkowanie 12 lat, z możliwością przedłużenia po badaniach w WITU.

Namiot Techniczny MNT

Militarny Namiot Techniczny (MNT) oparty jest na konstrukcji stelażowej i zapewnia możliwość wykonywania prac obsługowo-naprawczych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w warunkach polowych, zarówno w kraju, jak i na misjach poza granicami państwa. Namiot i jego wyposażenie gwarantują możliwość pracy w różnych strefach klimatycznych i we wszystkich porach roku, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na zmienne warunki atmosferyczne. Konstrukcja namiotu cechuje podatność na jego naprawę w warunkach polowych, krótkim czasem montażu i demontażu przy niewielkim nakładzie pracy.

Namiot techniczny został skonstruowany w sposób umożliwiający osiągnięcie, w optymalnym okresie, gotowości do realizacji zadań. Konstrukcja umożliwia połączenie dwóch lub więcej namiotów szeregowo i równolegle zwiększając w ten sposób powierzchnię użytkową. Namiot oraz jego wyposażenie jest wykonane zgodnie z Polskimi Normami (PN) oraz Normą Obronną NO-06-A104 oraz posiada wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. Materiały zastosowane do produkcji poszycia namiotu odporne są na działanie agresywnych korozyjnie czynników środowiska, środków chemicznych do dezynfekcji, odkażania, detergentów wykorzystywanych do czyszczenia, ropopochodnych produktów mps. Wszystkie czynności obsługowe ramach przeglądów technicznych, możliwe są do wykonania przy wykorzystaniu zestawu narzędzi będącego na jego wyposażeniu.

Zdjęcia: Paweł Ścibiorek, MILMAG

 • Zastosowanie: namiot techniczny, mieszkalny, medyczny itp.;
 • Przedział rozpiętości: 6,94 m;
 • Długość: 11,2 m;
 • Wysokość w kalenicy: 4,52 m;
 • Dostępne kolory materiału: dowolna kolorystyka;
 • Izolacja za pomocą gali: w zależności od zamówienia;
 • Dekoracja (gala): w zależności od zamówienia;
 • Obciążenie śniegiem: 0,2 kN/m kw (chyba, że w projekcie podano inaczej);
 • Wytrzymałość na porywy wiatru: 28 m/s (chyba, że w projekcie podano inaczej);
 • Bramy: brak
 • Wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja: dostępne w ofercie;
 • Ilość dostępnych rękawów wentylacyjnych: 0-4;
 • Podłoga: jako opcja, np. panele antypoślizgowe.

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

MSPO 2023: Bezzałogowce na stoisku Dilectro

Podczas XXXI MSPO 2023, spółka Dilectro z Warszawy zaprezentowała oferowane przez nią bezzałogowe statki powietrzne różnych producentów.

Nowości Grupy WB na XXXI MSPO w Kielcach

XXXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO) to jedna z największych w Europie imprez tego typu, na której Grupa WB będzie pokazywała zaawansowane rozwiązania przeznaczone dla…

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X