Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) poinformowało, że w ramach walki z pandemią choroby COVID-19 w Polsce, WOT realizują od 16 marca pierwszą ogólnopolską misję przeciwkryzysową pk. Odporna Wiosna (ang. Resilient Spring), w którą jest zaangażowanych około 2,5 tys. żołnierzy. Pozostałe 22 tys. żołnierzy formacji jest gotowych do podjęcia działań w ciągu 24 godzin. WOT wspiera także Straż Graniczną i Polską Policję, a wschodnia granica kraju jest dozorowana przez bezzałogowe statki latające (bsl) WB Electronics FlyEye 3.0 (Podlaskie WOT z FlyEye , 2020-02-10).
 Do działań w ramach misji Odporna Wiosna zostali oddelegowani tylko wyselekcjonowani żołnierze WOT, którzy nie ukończyli 45. roku życia, nie chorują przewlekle ani nie zgłaszali żadnych dolegliwości oraz nie przebywali w ciągu ostatniego miesiąca w państwach podwyższonego ryzyka. Zespoły zadaniowe wyposażone są w maseczki, środki dezynfekcji. Każdy żołnierz jest umundurowany, ubrany w odblaskową kamizelkę, a elementem wyróżniającym jest oliwkowy beret / Zdjęcie: WOT

Do działań w ramach misji Odporna Wiosna zostali oddelegowani tylko wyselekcjonowani żołnierze WOT, którzy nie ukończyli 45. roku życia, nie chorują przewlekle ani nie zgłaszali żadnych dolegliwości oraz nie przebywali w ciągu ostatniego miesiąca w państwach podwyższonego ryzyka. Zespoły zadaniowe wyposażone są w maseczki, środki dezynfekcji. Każdy żołnierz jest umundurowany, ubrany w odblaskową kamizelkę, a elementem wyróżniającym jest oliwkowy beret / Zdjęcie: WOT

Misja polega przede wszystkim na dostarczaniu żywności i leków, wsparciu służb sanitarnych i samorządu terytorialnego, współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wsparciu rodzin personelu medycznego, kombatantów, osób starszych i przebywających w kwarantannie, oddawanie krwi oraz udzielane jest wsparcie psychologiczne (za pośrednictwem infolinii)  (COVID-19: Wojsko wspiera Straż Graniczną, 2020-03-16).

Jak powiedział dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła, celem misji Odporna Wiosna jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych oraz wsparcie wszystkich instytucji samorządowych i sanitarnych niosących pomoc. Dodał, że w każdym samorządzie w kraju działa oficer łącznikowy z WOT, a 23 marca zostanie uruchomiona i udostępniona samorządom specjalna aplikacja, która pozwoli zautomatyzować pomoc (Odpowiedź WOT na COVID-19, 2020-03-11).

Wspólne działania z organami samorządu terytorialnego i wspieranie zaangażowanych służb jest zaplanowane w trzech etapach zależnych od skali pandemii. W pierwszym, obecnie realizowanym, uwaga jest kierowana na osoby, które potrzebują takiej pomocy. Następnie działania przekształcą się w proces stabilizacji, a w końcowej fazie deeskalacji.

W ramach misji, określono siedem grup osób, objętych wsparciem WOT: Są to rodziny personelu medycznego zaangażowanego w zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, kombatanci, weterani działań poza granicami państwa, osoby starsze powyżej 60 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby samotnie wychowujących dzieci oraz osoby poddane kwarantannie. 

Szczególną grupą są rodziny personelu medycznego, który w obecnej sytuacji jest na pierwszej linii walki z pandemią. Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, przebywający na wielogodzinnych dyżurach w szpitalach, będą mogli skupić się na leczeniu pacjentów, a do ich rodzin pozostających w domach zostanie dostarczona żywność.

Na szczeblu dowództwa WOT powołano specjalnego koordynatora, który ma za zadanie czuwać na przebiegiem działań, w tym zbierać potrzebne informacje i zgłoszenia od potrzebujących rodzin z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych (NIPP). Zgłoszenia są dostępne online.

Kolejnym obszarem wsparcia jest całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia pomocy psychologicznej. Jest skierowana do osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z pandemią. Pod bezpłatnym numerem telefonu 800-100-102, wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów. Pomoc psychologiczna będzie też dostępna w formie wideo czatu przez Skype pod nazwą: Wsparcie Psychologiczne WOT.

Żołnierze WOT organizują zbiórki krwiodawstwa w brygadach, Akademiach Wojskowych oraz indywidualnie oddają krew. W ostatnich dniach Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa otrzymały w ten sposób ponad 100 litrów krwi. Oddanie krwi zadeklarowało około 1 tys. żołnierzy podchorążych Akademii Wojskowych, dzięki czemu spodziewane jest zebranie około 500 litrów krwi.

Począwszy od 6 marca żołnierze WOT wspierają kombatantów i osoby starsze, gdyż znajdują się one w podwyższonej grupie ryzyka zarażeniem, a także podopiecznych blisko 2,5 tys. ośrodków pomocy społecznych i Caritasu we wszystkich diecezjach, dostarczając paczki z banków żywności. Na szczebli dowództwa każdej z Brygad WOT powołano w tym celu koordynatorów ds. wsparcia dystrybucji.