6 grudnia Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej udzielił zamówienia Wojskowym Zakładom Łączności (WZŁ) nr 1 z Zegrza na dostawę komponentów wraz z dokompletowaniem dla pojazdów dowodzenia i łączności – aparatowni łączności cyfrowych transmisyjnych RWŁC-10/T.

Aparatownie RWŁC-10/T są dostarczane obecnie Wojsku Polskiemu w wersji posadowionej na podwoziu Jelcz 442.

Aparatownie RWŁC-10/T są dostarczane obecnie Wojsku Polskiemu w wersji posadowionej na podwoziu Jelcz 442.

Umowa o wartości 18,2 mln zł brutto zostanie zrealizowana w latach 2018 – 2019, a decyzja o jej udzieleniu została podjęta 27 listopada. Początkowa, szacunkowa wartość wynosiła 13 323 442,42 zł netto (16 387 834,18 zł brutto).

Zamówienie w trybie z wolnej ręki zostało przyznane WZŁ nr 1, gdyż jako lider konsorcjum ze spółką Transbit, opracowały i wdrożyły do produkcji RWŁC-10/T. Zostały one wprowadzone do Wojska Polskiego rozkazem nr 44/SG/P6 szefa SG 31 marca 2000. Pierwsze aparatownie trafiły do odbiorcy w 2003. Konsorcjum jest jedynym właścicielem dokumentacji technicznej i technologicznej do produkcji seryjnej.

Ostatnia dostawa 11 aparatowni RWŁC-10/T zakończyła się 11 grudnia 2017. Był to pierwszy etap z 23 zamówionych pojazdów na podstawie umowy o wartości 110,9 mln zł brutto, której termin realizacji wyznaczono na 30 maja 2018. Negocjacje do powyższej umowy rozpoczęto 24 lutego 2017. Pierwotnie planowano pozyskać 6 pojazdów z opcją na 17 kolejnych.

 Ostatnia dostawa aparatowni zakończyła 11 grudnia 2017 i obejmowała 11 pojazdów. Z kolei 12 pozostałych miało być dostarczonych do 30 maja 2018. /Zdjęcia: Polska Grupa Zbrojeniowa

Ostatnia dostawa aparatowni zakończyła 11 grudnia 2017 i obejmowała 11 pojazdów. Z kolei 12 pozostałych miało być dostarczonych do 30 maja 2018. /Zdjęcia: Polska Grupa Zbrojeniowa

Aparatownie RWŁC-10/T, będące ruchomymi węzłami łączności w wersji transmisyjnej, są użytkowane przez 11. Batalion Dowodzenia, podległy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej i stacjonujący w Żaganiu. Na wyposażeniu batalionu są m.in. węzłowe wozy kablowe WWK-10/C i wozy łączności i dowodzenia ZWD-3 (Kolejne WWK-10/C dla WP, 2018-11-16).

Opis
RWŁC-10/T jest mobilnym centrum telekomunikacyjnym integrującym w sobie sieci komutacji strumieniowej oraz pakietowej. W wersji podstawowej, wyposażony jest w trzy radiolinie o przepływowości do 34 Mb/s pracujące w paśmie III+ (1 350 ÷ 2 700 MHz) i umożliwia zestawianie połączeń radiowych na dystansie do 50 km. Interfejsy burtowe umożliwiają dowiązanie aparatowni do każdego obecnie istniejącego węzła łączności zarówno poprzez trakty cyfrowe, jak i poprzez łącza pakietowe. RWŁC-10/T jest wyposażony w zestaw agregatów prądotwórczych w szczelnym elektromagnetycznie kontenerze o wymiarach 2 x 2 x 3 m.

W oparciu o RWŁC-10/T można rozwinąć zintegrowane sieci informatyczne stanowiska dowodzenia zapewniając przy tym pełną gamę usług sieciowych. Serwer zainstalowany na pokładzie kabiny łączności dostosowany jest do wymogów aplikacji, które są wykorzystywane w Siłach Zbrojnych RP, w tym na misjach poza granicami kraju.