9 listopada prywatna spółka akcyjna WB Electronics podpisała umowę z kontrolowanym przez Skarb Państwa Polskim Funduszem Rozwoju (PFR). Porozumienie zakłada, że Fundusz stanie się nowym akcjonariuszem przedsiębiorstwa z Ożarowa Mazowieckiego. Inwestycja ma na celu rozwój nowoczesnego sektora przemysłu zbrojeniowego w Polsce.

Umowa między WB Electronics a Polskim Funduszem Rozwoju to nie tylko dokapitalizowanie przedsiębiorstwa, ale także powrót ożarowskiej spółki do dużych polskich programów zbrojeniowych / Zdjęcie: WB Electronics

Umowa między WB Electronics a Polskim Funduszem Rozwoju to nie tylko dokapitalizowanie przedsiębiorstwa, ale także powrót ożarowskiej spółki do dużych polskich programów zbrojeniowych / Zdjęcie: WB Electronics

Polski Fundusz Rozwoju obejmie 2,4 mln akcji nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym WB Electronics (spółka dominująca dla grupy kapitałowej WB). W ramach inwestycji o wartości 128 mln zł Fundusz zarządzany przez PFR obejmie akcje nowej emisji, które zapewnią udział w kapitale WB Electronics na poziomie 24%.

Większościowymi akcjonariuszami pozostaną twórcy i założyciele WB Electronics: Piotr Wojciechowski i Adam Bartosiewicz. Środki z nowej emisji będą służyły inwestycjom w nowoczesne produkty i rozwiązania techniczne oraz rozwój na rynkach międzynarodowych.

Zgodnie z deklaracją Pawła Borysa, prezesa zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, wsparcie ma pozwolić na zwiększenie udziału WB Electronics w kluczowych programach modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP.

Analiza
Porozumienie podpisane z Polskim Funduszem Rozwoju pozwoli WB Electronics na większe zaangażowanie w krajowe programy wojskowe, w które silnie zaangażowane są spółki Skarbu Państwa zrzeszone w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, kontrolowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

Dzięki know-how ożarowskiej spółki znacznemu przyśpieszeniu mogą ulec prowadzone przez podmioty zrzeszone w PGZ prace nad narodowym systemem zarządzania polem walki i nową generacją bezzałogowców. Jest to również szansa, aby prywatne polskie podmioty mogły wraz z Polską Grupą Zbrojeniową brać udział w kluczowych programach zbrojeniowych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na uniknięcie konieczności pozyskiwania przez PGZ kluczowych technologii od dostawców zagranicznych (Chętni na Pustelnika, 2017-10-27; MSPO17: Defendery rozdane, 2017-09-08; Chętni na Rybitwę i Płomykówkę, 2017-06-14).

Utworzona przez Piotra Wojciechowskiego i Adama Bartosiewicza spółka WB Electronics jest największym prywatnym przedsiębiorstwem działającym w sektorze zbrojeniowym w Polsce. Do jej najważniejszych produktów należą systemy Fonet i Topaz, których moduły mogą posłużyć do zbudowania kompleksowego systemu zarządzania polem walki (BMS).

Dodatkowo, wchodząca w skład grupy gliwicka Flytronic produkuje, wdrożone do służby w Wojsku Polskim, bezzałogowe systemy rozpoznawcze FlyEye. WB Electronics jest od lat aktywna na rynkach zagranicznych. Do jej największych sukcesów można zaliczyć dostarczenie komponentów systemu Fonet do sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz