Od północy z soboty na niedzielę 1000 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) wspólnie z żołnierzami wojsk operacyjnych oraz Żandarmerii Wojskowej (ŻW) wspiera Straż Graniczną (SG) w ochronie granic państwowych.

Wojska Obrony Terytorialnej wraz wojskami operacyjnymi i Żandarmerią Wojskową wspierają Straż Graniczną w ochronie granic państwowych. Wcześniej zgodnie z wnioskiem prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego żołnierze WOT zostali skierowani na polskie lotniska, do wykonywania zadań w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa / Zdjęcie: WOT

Wojska Obrony Terytorialnej wraz wojskami operacyjnymi i Żandarmerią Wojskową wspierają Straż Graniczną w ochronie granic państwowych. Wcześniej zgodnie z wnioskiem prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego żołnierze WOT zostali skierowani na polskie lotniska, do wykonywania zadań w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa / Zdjęcie: WOT

Żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) działają obecnie na 126 punktach kontrolnych wzdłuż wewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz uczestniczą we wspólnych patrolach ze strażnikami granicznymi na granicy zewnętrznej UE. Mając na uwadze konieczność powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, o północy z soboty na niedzielę (14/15 marca 2020), tymczasowo przywrócona została kontrola graniczna oraz ograniczenia ruchu granicznego.

Prezydent RP Andrzej Duda, w uzgodnieniu z premierem Mateuszem Morawieckim i po konsultacjach z ministrami obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem oraz spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim, postanowił o wsparciu Straży Granicznej przez pododdziały sił zbrojnych.

W nocy z soboty na niedzielę żołnierze WOT wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji zamykali drogi, którymi do tej pory odbywał się normalny ruch. Do tego celu były wykorzystywane między innymi bariery bezpieczeństwa HESCO TERRABLOCK. Po zamknięciu dróg żołnierze wspólnie z funkcjonariuszami SG i Policji utworzyli posterunki kontrolne. Aktualnie pełnią oni służbę na 126 punktach kontrolnych na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką i Republiką Litewską oraz uczestniczą we wspólnych patrolach ze strażnikami granicznymi na granicy z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś i Ukrainą, która jest jednocześnie zewnętrzną granicą UE.

Żołnierze WOT wykorzystują samochody ciężarowe średniej ładowności wysokiej mobilności Jelcz 442.32, samochody osobowo-terenowe oraz lekkie czterokołowce, a ponadto namioty, maszty oświetleniowe i agregaty prądotwórcze (Trzecia umowa na Jelcze dla WP, 2018-12-18).

Od 12 marca, od godz. 9.00, do odwołania zmienił się model funkcjonowania WOT ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Dowództwo WOT (DWOT) powołało 24-godzinne Centrum Operacyjne do koordynacji działań formacji. Kontrole graniczne zostały przywrócone 15 marca, w dzień po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w kraju i granice będą zamknięte dla obcokrajowców przez co najmniej 10 dni. Obywatele polscy powracający do kraju są poddawani 14-dniowej przymusowej kwarantannie (Odpowiedź WOT na COVID-19, 2020-03-11).

Jak poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Michał Dworczyk, za pośrednictwem lotów czarterowych, które będą wykonywały samoloty rejsowe PLL LOT, już teraz chęć powrotu do kraju zgłosiło 12 tys. polskich obywateli. Pierwsze loty do USA i Wielkiej Brytanii rozpoczęły się w poniedziałek.